De Raad voor Verkiezingsbetwistingen kwam vanmiddag voor de 1e keer samen in verband met de klacht tegen Yoleen Van Camp en N-VA Herentals.  'De Raad houdt haar beslissing nog in beraad', zegt Jonathan Versluys, griffier. 'Er komen nog verdere onderzoeksdaden vanuit de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Een beslissing laat nog op zich wachten, er is nog geen datum geprikt.' 

Het is zeer uitzonderlijk dat de Raad zich niet onmiddellijk na de zitting uitspreekt.

Volgens de verenigde oppositiepartijen Open VLD HNM, SP.a, Groen en Herentals-Anders - zonder Vlaams Belang - waren er duidelijk aanwijzingen dat Van Camp en N-VA ontoelaatbare financiering en campagnevoering gebruikt hebben, zowel binnen (na 1 juli), als buiten de sperperiode (voor 1 juli) (kieswet).

De drie rechters van het federale ­bestuurscollege hoorden gisteren in Brussel zowel de klagende als ver­werende partij, zonder dat er echte ­pleidooien gehouden konden worden.

Tegelijk had de Raad verscheidene ­betrokken getuigen opgeroepen. Het ging vooral om leveranciers en dienstverleners op wie N-VA bij de campagne een beroep had gedaan.

"Het ging in feite om een administratieve zitting, waarbij verslag werd ­gegeven van de huidige stand van zaken", zegt meester Mieke Denissen uit Herentals (geaccrediteerd cassatieadvocaat in strafzaken), die de zaak voor de 4 indienende partijen bepleitte. "Maar ik had wel de indruk dat de rechters aan de getuigen de juiste vragen stelden.

Alleen hadden sommigen hun oproepingsbrief pas gekregen op de dag voor Kerstmis, zonder veel informatie wat precies van hen werd verwacht. Zij hadden geen flauw idee wat ze er moesten ­komen doen."

Van de indienende partijen was enkel afscheidnemend burgemeester Jan Bertels (sp.a) persoonlijk aanwezig, al is hij zelf niet tussenbeide gekomen. "De rechters hadden duidelijk het ­dossier goed bestudeerd", zegt hij. "Onze enige bedoeling is geweest dat onze klacht ernstig wordt beoordeeld en we leggen ons neer bij de uitspraak. Willen wij dat de verkiezingen ­opnieuw worden gehouden? Nee, dat hebben we nooit gevorderd.'

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht. 

'Installatievergadering gemeenteraad pas na 25 januari'

'De stad moet alle termijnen respecteren', zegt algemeen directeur Dirk Soentjens. 'Ik verwacht, nu de Raad voor Verkiezingsbetwistingen z'n uitspraak in beraad heeft gehouden, de installatievergadering pas na 25 januari kan plaatsvinden. Het huidige schepencollege met burgemeester Jan Bertels en de gemeenteraadsleden blijven uiteraard tot zolang in functie.' (pp-vp)