Hans Schoofs, fractievoorzitter Open Vld+ in Mol stelt zich vragen bij de kaalslag die in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) momenteel wordt uitgevoerd in Mol-Postel.

Onder het mom van de bestrijding van de "letterzetter" een invasieve kever, worden hectaren gewoon kaalgekapt. ANB is gemachtigd om zelf hun kapvergunning af te leveren in het kader van de bestrijding van de letterzetter.

Wat ANB echter over het hoofd zag, is het feit dat ze enkel de naaldbomen mogen kappen omdat enkel op deze bomen de letterzetter zich richt. In Postel werd de laatste week echter een ware kaalkap georganiseerd waardoor ook heel wat loofbomen er moesten aan geloven.

Hans Schoofs: "Buurtbewoners en natuurliefhebbers hebben mij verteld dat heel wat vogels in deze omgeving momenteel aan het broeden zijn, ook in de loofbomen die aanwezig zijn in het bos. Zo zou een koppel buizerds, met de noorderzon verdwenen zijn en hebben zij hun nest hals over kop moeten verlaten.

Midden in het broedseizoen ("In mei legt elke vogel een ei") worden hectaren bos in Postel gekapt in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos. Het Molse raadslid, Hans Schoofs (Open Vld+) stelt zich hierover vragen: "Als een burger een kapvergunning bekomt, staat er altijd bijna standaard in dat men niet mag kappen tijdens het broedseizoen.

Indien bij hoogdringendheid dient gekapt te worden, dient dat met meer omzichtigheid te gebeuren. ANB heeft ter zake een voorbeeldfunctie."

ANB is echter ook beheerder van deze private bossen. Schoofs vraagt zich af of het gezond is dat zij tegelijk rechter en partij zijn in dergelijke dossiers. Via informele weg vernam hij dat ANB immers van plan is om het braakliggend maanlandschap niet op te ruimen en spontaan terug te laten uitschieten (net zoals bij andere reeds gekapte percelen).

Eigenaardig, want het decreet voorziet nochtans dat in gevallen van kapping ter bestrijding van een invasieve soort er opnieuw dient te worden aangeplant. Bovendien vernam ik van een expert ter zake dat wanneer men in een bos aantasting door de letterzetter vaststelt, men niet alleen alle aangetaste bomen dient te verwijderen. 

Ook de kronen van de bomen moeten onmiddellijk volledig opgeruimd worden om verdere verspreiding te beperken.

Hans Schoofs begrijpt dat de bestaande bossen dienen plaats te maken voor bossen met inheems hout, maar de vraag is of dit niet geleidelijker kan gerealiseerd worden? Indien men niet aanplant, zal het jaren duren dat, na eventuele heraanplant, deze percelen terug op een bos lijken.

De wandelende recreant ergert zich in toenemende mate aan de onverzorgde chaos in de bossen van Postel.

Hans Schoofs zal aan het Molse gemeentebestuur op de gemeenteraad vragen om dit dossier op te volgen en ANB om uitleg te vragen over de gang van zaken. De Molse natuur en de toeristische en recreatieve waarde van Postel als groene long van Mol dient gevrijwaard te worden.

Tevens heeft Hans Schoofs gevraagd aan Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) om hierover de bevoegde minister in het Vlaams Parlement te interpelleren.

Het zou mij een genoegen doen indien u in uw publicatie enige aandacht aan de inhoud van deze persmededeling zou willen geven. Het raadslid mag geciteerd worden op basis van bovenstaande tekst.