Bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) is via een ventilatieschoorsteen radioactiviteit vrijgekomen.

Het incident gebeurde in een 'hot cel', een beveiligde ruimte nabij de BR 2-reactor.

"Op basis van de eerste analyses bedraagt de dosis van de lozing 0,1 microsievert", zegt woordvoerder Peter Baeten van het SCK. "Dat is 1/10.000e van de jaarlijkse blootstelling die mensen ondergaan door natuurlijke oorzaken. Een vliegreis levert een gigantisch grotere dosis op.

Deze gebeurtenis heeft geen impact op het welzijn van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu. In de omgeving is de radioactiviteit niet eens meer meetbaar." (bron GVA- mhh)