Kenniscentrum RADIUS van de Thomas More hogeschool zet mobiele kweekinstallaties met microalgen op verschillende land- en tuinbouwbedrijven. Zo onderzoeken ze onder welke omstandigheden microalgen het best kunnen groeien.

Dat gebeurt binnen het project AlgMobil, gesteund door EFRO, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

Algen op bezoek bij boer Ben
Wat houdt bedrijven tegen om microalgen te kweken? Daar wil RADIUS binnen het project Algmobil een antwoord op geven. Daarom gaan de onderzoekers kijken of je algen zomaar eender waar kan kweken en of de locatie een invloed heeft op de kweek zelf.

Landbouwer Ben Van Looveren verwelkomt als eerste boerderij de mobiele kweekinstallatie in Geel: "De klassieke landbouw evolueert en dus moeten we steeds uitkijken naar nieuwe mogelijkheden. Op deze manier kunnen we op een eenvoudige, haalbare en kleinschalige manier een eerste keer kennismaken met algenproductie in de praktijk."

Onbekend is onbemind

Het is eens iets anders dan maïs of tarwe, maar toch een interessante grondstof voor de land- en tuinbouwsector volgens Toon Peeters van RADIUS. "Algen zijn hernieuwbaar, duurzaam en onderdeel van de vernieuwde eiwitstrategie van Vlaanderen.

Ze zouden in de toekomst ingezet kunnen worden als veevoeder, meststof, biostimulant of in andere toepassingen. Toch worden ze nog niet vaak gekweekt en dat komt onder andere door een gebrek aan kennis. Daar brengen wij verandering in."

Drie uitverkorene locaties

Meer dan 30 land- en tuinbouwbedrijven stelden zich kandidaat om de mobiele kweekinstallatie voor microalgen een tijdje op hun grond te zetten. Drie verschillende locaties werden uitgekozen en zullen de installatie nu om de beurt drie maanden uittesten.

De bedoeling is dat daar effectief microalgen gekweekt en geoogst worden. Die worden dan door RADIUS onderzocht. Zo kan het kenniscentrum bekijken hoe de algenkweek verloopt onder verschillende omstandigheden op verschillende locaties.

Ideaal voor op de boerderij

Algen zijn rijk aan proteïnen, vitaminen, mineralen en omegavetzuren en kunnen op een heel duurzame manier gekweekt worden. Toon Peeters: "Zelf hebben algen niet veel nodig om te kunnen groeien: wat CO2, fosfaat en stikstof vormen de basis.

Stoffen die je zo terugvindt op elk land- en tuinbouwbedrijf." In de toekomst zouden die voedingsstoffen van de algen dus gewoon uit de afval- of nevenstromen van de boerderijen kunnen komen.