Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen (Geel) heeft dinsdag een grootschalige evacuatie- en rampoefening plaatsgevonden. Deze werd georganiseerd op vraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Besmettelijke ziekte

Bij uitbraak van een besmettelijke ziekte is het belangrijk dat het FAVV zeer alert kan reageren om verdere verspreiding te voorkomen. Regelmatig alle procedures overlopen en verder op punt stellen, is dan ook zeer belangrijk.

Wanneer er een besmettelijke ziekte zoals vogelgriep uitbreekt, is het belangrijk om alert te reageren. Het is essentieel om de kippen op besmette bedrijven binnen de 24 uur te ruimen om verdere verspreiding te voorkomen. Gelukkig komt het zelden  tot een ruiming. In België is het geleden van de uitbraak van vogelgriep in 2003. In onze buurlanden is de vogelgriep de voorbije jaren echter wel doorgebroken. Daarom is het belangrijk om ten alle tijde voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe uitbraak.

  Buitenbeeld van de evacuatie- en rampoefening - Copyright: Proefbedrijf

Grote Evacuatie

Tijdens deze evacuatie- en rampoefening werd het Proefbedrijf Pluimveehouderij volledig overgenomen door het FAVV. Over het hele domein werden extra maatregelen getroffen. In de pluimveestallen werd er in een afdeling zonder kippen een effectieve ruiming gesimuleerd. Verder werd een evacuatieplan opgesteld voor het hele bedrijf. Daarbij werden alle procedures overlopen en in detail uitgewerkt op maat van de huidige situatie op het Proefbedrijf Pluimveehouderij.  

Complexe case

Door deze oefening op het Proefbedrijf Pluimveehouderij te organiseren, heeft het FAVV tegelijk ook het meest complexe pluimveebedrijf van Vlaanderen in kaart gebracht. In de stallen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij vinden immers tegelijkertijd verschillende praktijkproeven rond voeder, klimaat en ventilatie plaats.

Hierdoor zitten hun kippen niet in één grote stal, maar zijn ze verspreid over verschillende afdelingen. Een extra factor waarbij men bij de evacuatie rekening mee moet houden. Bovendien huisvest het Proefbedrijf Pluimveehouderij zijn kippen in verschillende systemen, zoals in verrijkte kooien en in volières. Hierbij is telkens een andere aanpak vereist.

foto: Proefbedrijf