U bent hier

Rauw ziet heel wat toekomstmogelijkheden in parochiekerk

Mol
13.06.2019 - 09.21u
Door: Mark Jaspers

De inwoners van Rauw delen grotendeels dezelfde visie over de toekomst van 'hun' parochiekerk. Dat bleek donderdagavond 6 juni op de startavond over de herbestemming van de parochiekerk van Rauw.

Door de drukke bezetting van het nabijgelegen ontmoetingscentrum Hof van 't Rauw zien de bewoners van Rauw mogelijkheden om het kerkgebouw op termijn in te schakelen als extra polyvalente locatie voor socio-culturele en ceremoniële activiteiten. De komende maanden gaat een werkgroep van bewoners aan de slag om dit basisidee verder uit te werken.

Alle inwoners en vertegenwoordigers van lokale verenigingen waren op donderdagavond 6 juni welkom om mee na te denken over de toekomst van de kerk van Rauw. Een veertigtal mensen daagde op voor de workshop. De vergadering betekende het startschot voor het herbestemmingstraject van deze kerk.

Waarom herbestemming?

De kerk van Rauw werd in het kerkenplan aangeduid als een kerk die niet weerhouden wordt voor de eredienst. Het kerkenplan werd voor onze gemeente in 2016 unaniem goedgekeurd door de bisschop en de gemeenteraad.

Deze beslissing betekent dat na 2024 een herbestemming voor de kerk van Rauw aan de orde is. Op dit moment is er nog niets beslist over de toekomst van het kerkgebouw. De herbestemming van het kerkgebouw verloopt volgens het afwegingskader dat de gemeenteraad in juni 2018 goedkeurde.

Startvergadering

Tijdens deze startvergadering kregen de aanwezen toelichting over het kerkenplan en het afwegingskader dat in onze gemeente wordt gebruikt voor het herbestemmen van de kerken die niet meer worden gebruikt voor de eredienst. Daarnaast gingen de mensen in kleine groepjes aan de slag om te kijken of in Rauw de behoefte en het draagvlak bestaan om het kerkgebouw een nieuwe, lokale invulling te geven.

Resultaten van het denkwerk

De resultaten van de verschillende werkgroepjes kwamen sterk overeen. Zo werd er meermaals verwezen naar de (te) drukke bezetting van ontmoetingscentrum Hof van 't Rauw.

De ingebruikname van de parochiekerk als extra locatie voor socio-culturele en ceremoniële activiteiten zou een oplossing kunnen bieden. In dat geval zijn aanpassingswerken nodig, zo stellen de inwoners. Daarbij wordt in eerste instantie verwezen naar de mogelijkheid om de kerk flexibel te kunnen compartimenteren tot kleinere ruimtes.

Ook het belang van sanitair werd meermaals benadrukt. Andere ideeën voor de kerk die tijdens de workshop nog aan bod kwamen waren: museum, toeristische onthaalpoort,....

Meerdere werkgroepen stelden voor dat naast de toekomst van de kerk ook de pastorie in het verhaal wordt betrokken. Voor de pastorie dachten de inwoners aan een horecafunctie, zoals B&B, hotel, jeugdherberg,....

Wat nu?

Op het einde van de vergadering maakten we afspraken over het verdere verloop van het traject. Daarbij kreeg de al bestaande werkgroep 'Kerk Rauw 2025' – bestaande uit inwoners van het gehucht – de opdracht om het gedeelde idee verder uit te werken.

De werkgroep zal de komende maanden meermaals samenkomen. Elke inwoner van Rauw is welkom op deze vergaderingen om hierover verder mee na te denken. Voor verdere praktische informatie hierover contacteer je best Igor Geubbelmans (kerkrauw2025@gmail.com).

In de loop van het najaar komen we in Rauw opnieuw samen voor een publieke informatievergadering en presenteert de werkgroep het verder uitgewerkte voorstel. Op dat moment bekijken we samen of een technische en financiële haalbaarheidsstudie aan de orde is.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto