Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Fraude kan niet en moet streng aangepakt worden. Ik maakte reeds werk van een fraudereglement en zet in op een digitaal platform voor rijopleidingen. Verder dienen het aantal gerichte controles en inspecties opgevoerd.

Achter een stuur kruipen zonder kennis van de wegcode of zonder enige praktijkervaring kan niet. Men brengt zichzelf maar ook vooral andere weggebruikers in gevaar. Dit is een slag in het gezicht van alle (dodelijke) verkeersslachtoffers, hun familie en nabestaanden.” 

Taskforce Rijopleiding 

Midden 2020 heeft Lydia Peeters de taskforce rijopleiding opgericht om een aantal pijnpunten inzake de rijopleiding weg te werken. Onder meer het verhaal van fraudepraktijken maar ook tal van andere zaken en verbetervoorstellen werden met alle stakeholders grondig besproken en geanalyseerd.  

Dringend nood aan een digitaal platform rijopleidingen 

Wat de vervalsing van de bekwaamheidsattesten betreft, is Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters duidelijk: “Ik zet verder in op grondige inspecties maar ook op een doorgedreven digitalisering.

Er is nood aan een digitaal platform waarop elke stap inzake rijopleiding wordt opgenomen en digitaal ontsloten voor onder meer rijschool, examencentrum en lokale besturen. Gedaan met het foefelen met handtekeningen en papieren attesten.”  

Concreet moet de komende jaren de rijopleiding en de vakbekwaamheid digitaal geregistreerd worden, zoals dit bijvoorbeeld nu reeds het geval is bij het terugkommoment.

Zo zal de fraudemarge kleiner worden. Enkel erkende rijscholen of opleidingscentra zullen kunnen registreren. Er zal niet langer met papieren attesten gewerkt worden. Alle betrokken partijen, inclusief onze inspectiedienst, zullen dus een correct beeld hebben van elke kandidaat-bestuurder en het opleidingstraject.   

Lydia Peeters benadrukt dat er ook nu reeds stelselmatig wordt geïnspecteerd en dat rijscholen die niet in orde zijn met hun administratie, of die er de kantjes af lopen, een verwittiging of zelfs een schorsing riskeren. 

Nieuwe fraudereglement 

Begin maart heeft minister Peeters een eerste reeks wijzigingen inzake rijopleidingen en rijexamens ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering. Dit zal, na advies van de Raad van State en definitieve goedkeuring, wellicht nog voor de zomer in werking kunnen treden.

Naast de mogelijkheid van het inzetten van digitale tolken is zeker het nieuwe fraudereglement van belang. Hiermee kunnen examencentra optreden tegen personen die fraude plegen tijdens het theoretisch of praktisch rijexamen.

Individuen en organisaties worden, zoals is gebleken uit de Panoreportage, steeds inventiever om te slagen voor het examen.  De examencentra stonden tot op heden vrij machteloos tegen dergelijke praktijken.

Nu zullen ze bij het vaststellen van onregelmatigheden het examen onmiddellijk kunnen opschorten en kunnen ze personen die zich niet aan de spelregels houden tijdelijk, zelfs tot 12 maanden, uitsluiten van het afleggen van een examen. 

Controle en inspecties 

Lydia Peeters roept verder iedereen op om fraude of malafide praktijken zoveel mogelijk te melden of bij de inspectie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of bij politiediensten. 

“Door intens samen te werken moeten deze malafide praktijken voorkomen worden. Kennis van de wegcode en een gedegen rijervaring is essentieel voor iedereen die zich in het verkeer begeeft”, besluit Lydia Peeters.