Woensdag zette de stad Geel de zwerfvuilvrijwilligers in de bloemetjes tijdens een receptie. Burgemeester Vera Celis en schepen van milieu Bart Julliams bedankten de vrijwilligers persoonlijk voor hun inspanningen. De stad schonk aan elke vrijwilliger een cadeaucheque van 30 euro.

Er zijn steeds meer netheidsverantwoordelijken in Geel. In 2016 staken 50 individuele netheidsverantwoordelijken de handen uit de mouwen. Ze ruimden minstens 3 maal in totaal 60 km wegen op.

Verenigingen namen zelfs in totaal 150 km voor hun rekening. Naast 9 verenigingen, waarvan enkele al meer dan 5 jaar zwerfvuilacties organiseren, namen voor de eerste keer ook 6 jeugdverenigingen deel. Hiervoor ontvingen zij 5.860 euro aan subsidies.

Tijdens hun tochten verzamelden de vrijwilligers een geschatte hoeveelheid van 6 ton zwerfvuil. Omdat het niet vanzelfsprekend is om het vuil op te ruimen dat anderen achteloos of doelbewust in de omgeving dumpen, besteedde het stadsbestuur extra aandacht aan de vrijwilligers tijdens een receptie.

Als de vrijwilligers sluikafval opmerken, geven ze dit door aan de stadsdiensten. Dit helpt de stadsdiensten niet enkel om het afval snel te verwijderen, het helpt ook om overtreders te betrappen.

In 2016 werden 47 GAS-pv's voor sluikstorten opgemaakt. Naast een boete van maximum 350 euro moeten de boosdoeners ook het forfaitaire bedrag van 150 euro betalen voor de verwijdering van het zwerfvuil.