Eind oktober 2020 volgen 1.367 werkzoekenden een opleiding tot leerkracht. In 2019 waren dat er 863, een stijging dus met meer dan 500 cursisten. In 2015 ging het nog om 317 werkzoekenden.

Sinds dit academiejaar kunnen hooggeschoolde werkzoekenden voor het eerst kosteloos de verkorte educatieve master volgen waarmee ze aan de slag kunnen als leerkracht in de hogere graden van het secundair onderwijs.

Ook daarvoor hebben al 51 werkzoekenden zich ingeschreven. "Allebei positieve evoluties," zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits, "een broodnodige evolutie ook, want de komende jaren zullen alle handen in het onderwijs welkom zijn."

Het lerarentekort in Vlaanderen is een uitdaging en zal dat ook de komende jaren blijven. Zeker voor het secundair onderwijs is die uitdaging het grootst. Niet alleen door stijgende leerlingenaantallen, maar ook rekening houdend met de vervangingsvraag.

Ook in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs blijven de noden groot. In oktober ontving VDAB 1.125 vacatures voor leerkracht secundair onderwijs (2019: 1.263) en 470 vacatures voor leerkracht lager onderwijs (2019: 441).

De krapte in het onderwijs is terug van nooit weggeweest. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en VDAB engageren zich om mee die uitdagingen aan te pakken.

De komende jaren wordt verder gefocust op de zij-instroom in lerarenopleidingen. De afgelopen jaren werd het erkende opleidingsaanbod stelselmatig en doelgericht uitgebreid, zowel qua aantal opleidingsmogelijk-heden als qua regionale spreiding.

Via deze verschillende opleidingsmogelijkheden wil VDAB een brede instap in het lerarenberoep mogelijk maken.

Een recent voorbeeld is de verkorte masteropleiding voor hooggeschoolde werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen de opleiding kosteloos volgen, met ondersteuning van de VDAB.

Tegelijkertijd behouden ze hun uitkering en krijgen ze een vergoeding voor kinderopvang, transport en cursusmateriaal. De opleiding is pas voor de zomer erkend.

Toch hebben 51 werkzoekenden zich hiervoor ingeschreven. Een goede evolutie, zeker gezien dit een langer traject betreft en de master nog niet zo gekend is.

Wat de lerarenopleidingen betreft zijn vooral de educatieve bachelor kleuteronderwijs, de educatieve bachelor lager onderwijs en de educatieve bachelor secundair onderwijs voor de knelpuntvakken is populair.

Evolutie

In vergelijking met 2015 volgen nu 4 keer zoveel werkzoekenden een opleiding. In 2018 was dit aantal al gestegen tot 443. Intussen zijn het er 1367, een record.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Steeds meer werkzoekenden vinden via VDAB de weg naar een opleiding tot leerkracht. Ook onze recente verkorte educatieve master doet het goed met tot nu toe al 51 inschrijvingen.

Dat is een goed teken, want de komende jaren zal het lerarentekort in Vlaanderen alleen maar groter worden. Ook de komende jaren zal VDAB een belangrijke rol blijven spelen in het voorzien van de nodige zij-instroom in de lerarenopleidingen. Daarbij wordt telkens rekening gehouden met een werkbare en vooral duurzame tewerkstelling.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Leerkracht worden kan op elke leeftijd. Op elk moment van je loopbaan is het boeiend om jouw kennis te delen en iets terug te doen voor onze samenleving.

Ons onderwijs kan er alleen maar wel bij varen. Leerkracht is ook een knelpuntberoep. Daarom werkt VDAB mee aan het verhogen van de zij-instroom in de lerarenopleidingen.”