In de eerste helft van dit jaar is een recordaantal Belgen komen aankloppen bij de voedselbanken. Maar betekent dat ook dat de armoede in ons land toeneemt? Niet echt, maar het armoederisico stijgt wel bij jongere gezinnen waar niemand werkt, en in het bijzonder bij éénoudergezinnen.

En nét die kwetsbare gezinnen zijn oververtegenwoordigd in het klantenbestand van de voedselbanken. (VRTNWS)