De grootste hogeschool in Vlaanderen scoort ook voor het derde jaar op rij het best in het competitieve TETRA-programma voor praktijkgericht onderzoek van de Vlaamse overheid.

Met acht verschillende projecten gaan de onderzoekers van Thomas More samen met bijna 175 Vlaamse bedrijven en organisaties aan de slag rond de thema's zorginnovatie, duurzaamheid, digitale en technologische innovatie en financieel welzijn.

Ze haalden voor ruim drie miljoen euro aan subsidies binnen en ondersteunen daarmee ondernemingen en social-profitorganisaties om innovatie in de praktijk te brengen.

Zorginnovatie

Bij het lopen dragen we een hartslagmeter, bij het fietsen gebruiken we onze GPS en elke stap die we zetten, wordt opgemeten met de stappenteller in onze horloge. Sensoren worden dus overal gebruikt, maar wanneer het gaat over hulpmiddelen zoals orthesen, rolstoelen of ergotherapeutische hulpmiddelen, is er weinig informatie over het gebruik beschikbaar.

De sensoren bestaan, maar ze zijn nog niet geïntegreerd in de hulpmiddelen. Binnen het project 'Instrumenting aids for monitoring compliance/health (INSTANT)' onderzoekt Mobilab & Care hoe dat wel kan en wat de meerwaarde is voor zowel de hulpverlener als de patiënt.

Duurzame energie en economie

Het energielandschap verandert en dat zorgt ervoor dat ook het elektrische verbruik in gebouwen flexibeler aangestuurd zal moeten worden. Elektrische energie uit duurzame bronnen kan opgeslagen worden in batterijen, maar elektrisch aangedreven thermische systemen zoals warmtepompen of elektrische boilers kunnen ook flexibel aangestuurd worden.

Dat wil zeggen dat ze ingezet worden afhankelijk van hoeveel elektrische energie er op verschillende momenten beschikbaar is. Hoe je dat best kan doen in gebouwen onderzoekt Kenniscentrum Energie binnen het project 'Potentieel en toepasbaarheid van variabel gestuurde thermische installaties (Termi-Var)'.

Zij zullen het comfort en de energieprestaties van verschillende thermische installaties die variabel aangestuurd worden, evalueren.

Circulaire mode

De kledingindustrie is één van de meest vervuilende ter wereld. Maar om te kunnen verduurzamen, heeft de sector nood aan kennis over 'de duurzame mentaliteit' van de Vlaamse consument en de marktacceptatie van duurzaamheidsacties in de mode.

Met het project 'Size zero waste' zet het Expertisecentrum Creative & Innovative Business deze kennis om naar een (online) tool die Vlaamse mode-KMO's en eenmanszaken ondersteunt bij de implementatie van circulaire principes en businessmodellen.

Bedrijven worden zo bijgestaan in vraagstukken over het kostenmodel van circulaire acties, de doelgroep die je hiermee aantrekt en de beste manier om over duurzaamheid te communiceren.
Technologische en digitale innovatie

Neuromarketing

Om het succes van marketing- en reclamecampagnes te voorspellen, werkt detectie van emotie veel beter dan traditionele instrumenten zoals vragenlijsten en focusgroepen.

Neuromarketing, of het meten van fysiologische en neurale signalen om inzicht te krijgen in de emoties, voorkeuren en beslissingen van klanten, is sinds enkele jaren meer en meer toegankelijk geworden.

Met het project 'Neuromarketing' wil het Expertisecentrum Creative & Innovative Business Vlaamse ondernemingen laten kennismaken met deze technologie en vaardigheden, hen ermee aan de slag laten gaan en laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn.

Op deze manier kunnen bedrijven betere campagnes ontwikkelen, zowel in een B2B als B2C context.

Virtuele werelden

Sinds Facebook zich tot Meta omvormde, lijkt het concept metaverse of virtuele werelden echt gelanceerd te zijn. Virtuele werelden bieden voor spelers binnen de media-industrie een nieuw kanaal en platform om mediabelevingen aan te bieden.

Zij staan nu voor de uitdaging te bepalen in welke platformen ze aanwezig moeten zijn om een bestaand of nieuw publiek aan te spreken, hoe er content kan gebracht worden in die werelden, hoe personen, objecten en merken er een digitale representatie kunnen krijgen, welke formats werken, hoe de storytelling moet aangepast worden, enzovoort.

Om Vlaamse bedrijven die in de brede media-en entertainmentsector actief zijn te helpen hun plaats te vinden in die nieuwe werelden, start het Expertisecentrum Creative & Innovative Business met het project 'Presence - De Vlaamse mediasector & virtuele werelden'.

Draadloze communicatie

Het Internet of Things (IoT) is in volle evolutie, die mee wordt aangewakkerd door een voortdurende verbetering en ontwikkeling van nieuwe draadloze communicatiestandaarden en bijhorende chipsets. Nieuwe standaarden en chips bieden met een lager stroomverbruik vaak een groter bereik en meer connectiviteit.

Dit opent tal van mogelijkheden om nieuwe of verbeterde IoT-producten of diensten te ontwikkelen, of deze in te zetten voor specifieke bedrijfsprocessen. Met het project 'WiSLEEP' (Wireless Secure Link Efficient Energy Performance) wil het Expertisecentrum Smart Tech & Design aan Vlaamse KMO's uit diverse sectoren kennis aanreiken om de juiste keuze te maken bij de planning van een draadloze IoT-communicatiestrategie.

Applicatie-ontwikkeling

Captatie, uitwisseling en visualisatie van data wordt steeds belangrijker. Dit zorgt ervoor dat van ingenieurs en IT'ers nieuwe skills worden gevraagd. Samen met de groeiende vraag naar dit soort profielen, zorgt dit ervoor dat bedrijven naar alternatieven zoeken.

Eén van de mogelijke oplossingen voor bedrijven, is het gebruik van Low-Code Application Platforms (LCAPs). Dankzij Low-Code kunnen bedrijven niet alleen sneller en meer flexibel aan software-ontwikkeling doen, ze kunnen dit ook realiseren met personeel dat nog nooit één lijn code geschreven heeft.

Bij Low-Code kan je namelijk met virtuele LEGO-blokken een software-applicatie bouwen. Met het project 'Low-code Application Development' wil het Expertisecentrum Smart Tech & Design de bedrijfswereld ondersteunen in hun ontdekkingstocht van deze nieuwe technologie.

Financieel welzijn

Medewerkers met geldzorgen zijn vaker afwezig, minder productief, vergeten vaker dingen en zijn minder geconcentreerd. Wanneer er beslag wordt gelegd op hun loon, vraagt dat bovendien heel wat tijd van de personeelsadministratie.

Het loont dus om te werken aan het financieel welzijn, zowel voor de onderneming als voor de medewerkers. CEBUD (expertisecentrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More) ontwikkelt daarom een ondersteuningsaanbod om het financieel welzijn van werknemers te vergroten en de invloed van geldzorgen op de werkvloer te beperken. Dat doen ze binnen het project 'Minder geldstress, meer welzijn op het werk'.
Over Tetra

TETRA is een programma van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) dat praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten steunt.

TETRA-projecten hebben tot doel om recent beschikbare kennis te vertalen in concrete, nuttige toepassingen zodat Vlaamse ondernemingen en non-profitorganisaties sneller en efficiënter kunnen innoveren.'