Wanneer afvalintercommunales de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen en hun afvalparken gecontroleerd kunnen openen zonder de afvalophaling in het gedrang te brengen, kan dat vanaf dinsdag 7 april.

De federale evaluatiecel CELEVAL gaf gunstig advies op een voorwaardelijke opening van de recyclageparken onder strikte voorwaarden.

"Bij de afvalophaling zien we tot nader order een stabiel verloop in aantal afwezige personeelsleden. De afvalintercommunales maken zich bovendien sterk dat ze voldoende personeelsleden kunnen voorzien voor zowel ophaling als recyclageparken.

Waar het nodig is kunnen interimarbeiders, tijdelijke werklozen of personeelsleden van de lokale besturen ingezet worden. De huis-aan-huisophaling blijft evenwel de prioriteit.

Toch zullen de bezoekers van de recyclageparken enkele richtlijnen strikt moeten naleven.

Die zullen zo snel mogelijk breed verspreid worden. Zo blijven de afstandsregels erg belangrijk, moet elk persoonlijk fysiek contact vermeden worden, zijn cash betalingen niet mogelijk, zijn mensen verplicht om in hun wagen te blijven zitten in de wachtrij en mogen maar een beperkt aantal personen tegelijk op het recyclagepark.

BURGEMEESTERS MOETEN VOLDOENDE TOEZICHT VOORZIEN.'