'In Herentals is opnieuw een dreef met oude, nog veel gezonde, bomen bedreigd. Het gaat om de Begijnendreef op de Begijnenvest.

Het resultaat van een globaal beheersplan om het Begijnhof te "herstellen" draait momenteel eveneens uit op een kaalkap van de dreef met heraanplant van jonge bomen', klinkt het bij medestanders van Red De Dreef.

'Het is deze kaalkap dat wij niet kunnen verantwoorden om zoveel redenen, opwarming van de aarde, biodiversiteitscrisis, grondwaterpeil dat drastisch verder zakt.

In een extra commissie werd de problematiek van de dreef vanuit verschillende invalshoeken opnieuw besproken.

Nieuw en opvallend was daarin de uitleg van Professor Hans Van Dyck; zijn besluit was om de Begijnendreef in Herentals een laboratoriumfunctie toe te kennen, hij reikt de hand om samen te werken met wetenschappers van de KUL voor het beheer van de dreef.

Herentals krijgt op die manier een pioniersrol in een vernieuwde aanpak, op wetenschappelijke basis.

Dit is dan ineens een primeur voor Vlaanderen om dreven en solitaire bomen te beheren met een meervoudige, actuele visie:

1. klimaatverandering; 2. biodiversiteitscrisis; 3. natuur(recreatie) in de stad; 4. publieke betrokkenheid.

Vandaag om 20u start de gemeenteraad. Er is een agendapunt toegevoegd met het voorstel om de oude, grote, monumentale bomen te behouden, af te zien van de kaalkap en samen te werken met de wetenschappers van de KUL.

Daar staan wij achter, dat steunen wij en kunnen we kracht bij zetten door massaal aanwezig te zijn.

Met hoe meer we zijn, hoe krachtiger het signaal naar de politiek en de buitenwereld.

Er is plaats genoeg voor het administratief centrum zodat het coronaproof kan, met afstand houden en mondmasker op te zetten.

Vanavond 1 juni om 19.30u aan het AC, Augustijnenlaan 30 Herentals.'

Beelden drone Pascal Smans / foto Johan Temmerman/ Nnieuws.