"De reddingsstrook zorgt voor een veilige doorgang van de hulpdiensten"

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in de maand augustus een campagne via de afficheborden langs Vlaamse autosnelwegen over het vormen van de reddingsstrook.

Dit om de verkeersregel nogmaals onder de aandacht te brengen. "De reddingsstrook zorgt voor een veilige doorgang van de hulpdiensten, chauffeurs dienen spontaan een reddingsstrook te vormen bij filevorming", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

"Als elke weggebruiker de reddingsstrook toepast wanneer het nodig is, zullen onze hulpdiensten sneller ter plaatsen zijn. Hierdoor stijgen de overlevingskansen van mensen betrokken in een zwaar ongeval."

Door de vlotte bereikbaarheid van een ongeval door de reddingsstrook, zal de rijweg sneller vrijgegeven worden en staat men minder lang in de file.

Hoe vormt u een reddingsstrook?

Sinds 1 oktober 2020 dient u verplicht bij filevorming een reddingsstrook te vormen, zoals altijd in het verkeer is het aan te raden om te anticiperen.

"Bij sterk vertraagd verkeer kan de reddingsstrook al preventief gevormd worden", duidt minister Peeters.

"Chauffeurs dienen op voorhand een vrije ruimte of reddingsstrook te vormen, ook als er geen hulpdiensten in de buurt zijn. Voertuigen op de linkerrijstrook rijden zoveel mogelijk naar links. Al de rest wijkt zoveel mogelijk uit naar de rechterkant. De pechstrook of een gesloten spitsstrook blijft altijd vrij."

"Het is immens belangrijk om, vanaf de eerste tekenen van filevorming, samen ruimte te geven aan de verschillende hulpdiensten. Dankzij de reddingstrook krijgen zij een veilige doorgang en kunnen ze tijdig ter plaatse komen. Deze ruimte en de tijd die de hulpdiensten ermee winnen kunnen dus levens redden", dat benadrukt ook de Federale Wegpolitie.

Waar moet een reddingsstrook gevormd worden?

Een reddingsstrook moet gevormd worden op alle wegen met 2 rijstroken of meer per rijrichting. Denk aan onze autosnelwegen, bepaalde gewestwegen met meerdere rijstroken per rijrichting en Ringwegen.

Let wel op dat u zoveel mogelijk binnen uw eigen rijstrook blijft. De pechstrook of een eventueel fietspad mogen niet gebruikt worden om een reddingsstrook te vormen.

Minister Peeters: "Verkeersregels moeten in principe op zichzelf gelden, maar met deze campagne willen we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de reddingsstrook bij de weggebruikers nogmaals onder de aandacht brengen.

Het principe van de reddingsstrook moet ervoor zorgen dat prioritaire voertuigen altijd een vrije doorgang hebben. Soms telt elke minuut. De reddingsstrook kan het verschil maken tussen leven en dood."