Zondag werd de regenboogbank van het project Ginder-KOM-Buiten voorgesteld aan het grote publiek aan de Galbergen. De bank, gemaakt door het lichtstoetteam Ginderbuiten, staat vanaf nu elke week een hele week lang op een andere plek in Ginderbuiten.

Elke dag is er tussen 19 tot 20 uur iemand van het dorpsteam Ginderbuiten aanwezig om het project toe te lichten en voorbijgangers aan te spreken. De exacte locatie van de bank blijft geheim. Ben je op het juiste moment op de juiste plaats? Dan maak je kans om lokale prijzen te winnen!

Met deze actie wil het dorpsteam het project Veerkrachtig Ginderbuiten in de verf zetten. De voorbereidingsfase is bijna achter de rug.

Ginderbuiten veerkrachtig

Het gemeentebestuur wil voor elk van zijn dorpen een visie opmaken, samen met de inwoners. Ginderbuiten is het volgende dorp dat aan de beurt is. Bedoeling: behouden wat goed is en aanpakken wat beter kan. Denk maar aan volgende thema's:

Hoe kunnen we fijn samenleven in een divers Ginderbuiten?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het verkeer geen belasting is op de leefbaarheid van Ginderbuiten?
Wat is er nodig om de sociale samenhang te bevorderen?
Welke noden hebben de verenigingen in het dorp?
Hoe kan Ginderbuiten omgaan met klimaatverandering?

Samen met inwoners, schoolkinderen, ondernemers,... van Ginderbuiten gaat het gemeentebestuur op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. Deze antwoorden dienen als input voor de opmaak van een dorpsvisie waarmee gemeentebestuur en inwoners de komende jaren aan de slag gaan.

Wedstrijd

Alle inwoners van Ginderbuiten vinden binnenkort een kaart in de brievenbus. Je kan deze ook komen halen elke dag tussen 19 en 20 uur aan de bank. Vul je gegevens in en deponeer de kaart in de brievenbus aan de bank.

Elke zondag tot 26 september trekken we verschillende winnaars die met een prijs van een lokale handelaar naar huis gaan.

De locatie van de bank kan je vinden door regelmatig op de facebookpagina 'Hier is Ginderbuiten' te kijken. Op zondag 26 september sluiten we dit project in de namiddag feestelijk af op de kermis.' Foto rr.