De federale regering heeft de verplichte vaccinatie voor personeel in de zorgsector goedgekeurd.Vanaf 1 januari 2022 krijgt het verplegend personeel uit de zorgsector drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren.

Bij weigering krijgen de werknemers recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Vanaf 1 april kunnen de werknemers die een vaccin weigeren ontslagen worden, met recht op een werkloosheidsuitkering.

"Iedereen die in de zorg werkt, of je nu puur een zorgberoep uitoefent of niet, zou verplicht moeten worden gevaccineerd", reageert Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. (VRTNWS)