Ook dit jaar zakten heel wat reggaeliefhebbers af naar Geel om te genieten van de zomerse vibes op het reggae festival. Zelfs het warme weer weerhield zo'n 50 000 bezoekers er niet van om het festival bij te wonen.

Zeer vlotte in- en uittocht

Voor de politiezone is de 40ste editie van het reggae festival vlot en veilig verlopen zonder noemenswaardige verkeersproblemen. Dankzij een aangepast verkeerscirculatieplan, bijkomende parkings en een grondige briefing door de organisatie van haar seingevers waren er nauwelijks tot geen files en verliep zowel de in- als de uittocht zeer vlot.

De focus lag dit keer op het naleven van de parkeerverboden, voornamelijk in de kiss- & ride en op de Meerhoutseweg en het verkeersvrij houden van de Malosewaver. Vijf auto's werden getakeld.

Twee grote drugsacties

Om een duidelijk signaal te geven dat drugs op een festival niet thuis horen organiseerde de politiezone, op vraag van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, ook dit jaar op vrijdag en zaterdag weer grote drugscontroles op het festivalterrein.

Zij kreeg daarbij ondersteuning van drughonden van de federale politie en bijstand van andere politiezones. De festivalbezoekers werden aan de ingang van het terrein of op de camping gecontroleerd op het bezit, het gebruik en het verhandelen van illegale drugs.

124 festivalgangers werden na controle betrapt met drugs in hun bezit, vier dealers werden gevat en moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het ging hoofdzakelijk om cannabis.

Verontrustend was de aanwezigheid van LSD op het festival, een gevaarlijke drug, die in de jaren 60 vooral populair was. Eén persoon was zelfs dermate onder invloed van LSD dat hij door onze politieagenten en de medische hulpdienst begeleid werd naar het ziekenhuis. Zijn toestand was even zorgwekkend.

In toepassing van de richtlijnen van het parket kregen de drugsbezitters een voorstel voor een minnelijke schikking van 75 euro voor cannabis of 150 euro voor andere drugs die ze ter plaatse konden betalen. Op een enkele uitzondering na maakten de positief gecontroleerde personen gebruik van deze mogelijkheid. Voor de niet-betalers werd een proces-verbaal opgesteld met het oog op een strafrechtelijke vervolging.

Actie drugs in het verkeer

Zondag tijdens een actie "drugs in het verkeer" werden nog tien bestuurders uit het verkeer gehaald, omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Eén persoon had teveel gedronken en kreeg een rijverbod van 6 uur.

Administratieve en bestuurlijke aanhoudingen

Vijf festivalgangers werden voor openbare dronkenschap of ordeverstoring administratief aangehouden en voor de gepaste duur opgesloten in de doorgangscellen.

Naast de vier dealers, werd één persoon gerechtelijk aangehouden voor feiten van verkrachting op het festival. De politie en het gerecht onderzoeken de zaak.

Pickpockets actief

Er werden 13 aangiftes van pickpockets of gauwdiefstallen geregistreerd. Het ging dan voornamelijk over diefstallen van portefeuilles en gsm's, zowel op de festivalweide als op de camping.

Gevonden en verloren voorwerpen

Zoals elk jaar werden er op de 'lost & found'-stand van de organisatie gevonden voorwerpen binnengebracht. Ben je iets verloren, neem dan een kijkje op de site www.pzglm.be. Staat er iets van jou bij? Maak dan telefonisch een afspraak met het team onthaal van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op het nummer 014 56 47 00 om het af te halen.