Rein Sobrie (40 jaar, woont in Kasterlee) studeerde rechten in Leuven en specialiseerde zich als advocaat in het sociaal recht. Later ging ze aan de slag als jurist in een OCMW en sinds kort vestigde ze zich als zelfstandig familiaal bemiddelaar.

Haar beroepservaring bij het OCMW heeft haar een grote gevoeligheid gegeven voor kwetsbare groepen en daar wil ze zich ook in Kasterlee voor inzetten.

Rein is gehuwd en moeder van vier kinderen die allemaal in de lagere school zitten. Dat verklaart haar engagement als co-voorzitster van de ouderraad van basisschool De Vlieger. Recent blies ze ook het buurtcomité van Isschot mee nieuw in. "Als moeder van een jong gezin zijn onderwijs, verkeersveiligheid, jeugdactiviteiten en kinderopvang thema's die mij in de lokale politiek heel erg boeien," zegt Rein Sobrie.

Bieke Van Ballaer (40 jaar, woont in Tielen) studeerde Zakelijk Vertalen en Tolken aan KHK in Geel. Momenteel werkt ze bij Janssen Pharmaceutica. Het verenigingsleven zit haar van jongsaf in het bloed met heerlijke tijden bij Jeugd Rode Kruis, KLJ en Volleybalclub.

Daar werd de basis gelegd voor een sociaal geëngageerd en sportief leven. Het kan niet verbazen dat Bieke geregeld de loopschoenen aantrekt om te genieten van onze mooie natuur.

Bieke is gehuwd, moeder van twee dochters en lid van de ouderraad van basisschool De Omnibus. Daarnaast is ze actief als volleybaltrainster bij Wegi en lid van Femma. "Specifieke beleidsmateries die mij erg aanspreken: zijn sport, veiligheid en jeugdvoorzieningen," zegt Bieke Van Ballaer.

"Ik vind het heel fijn dat we na 2 topmannen vandaag 2 topvrouwen mogen voorstellen die met hun ervaring, gedrevenheid en positieve kijk op het leven kiezen voor ons CD&V project," zegt burgemeester Ward Kennes. (pb)