Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Restauratiewerken Sint-Pieter en Pauwelkerk Mol van start

Maandag 19 september starten restauratiewerken aan de Sint-Pieter en Pauwelkerk in Mol. Pit Antwerpen nv (Professionele Innovatie Technieken) voert de werken uit. Alle werken gebeuren binnen in de kerk, voornamelijk op zolder. De werken zijn nodig om dit beschermde monument ook de komende jaren in al z’n schoonheid te bewaren.

Zoals bij alle beschermde monumenten in eigendom van onze gemeente, werd ook voor de Sint-Pieter en Pauwelkerk een beheersplan opgemaakt. Hierin wordt onder andere opgenomen welke restauratiewerken moeten uitgevoerd worden.

Na goedkeuring van dit beheersplan werden erfgoedpremies aangevraagd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om de meest dringende werken te laten uitvoeren.

Uit te voeren werken

De restauratiewerken gebeuren in de kerk, voornamelijk op zolder, boven de gewelven:  ·        Herpositioneren van een verschoven muurplaat -  nazicht en herbevestiging van bestaande kepers -       verankering van gewelfribben - dichtmetselen van gaten -  herstel van plafondbepleistering van de gewelven langs de boven- en onderzijde.  Aan de dakbedekking (leien), afvoergoten,… wordt niet gewerkt.

Parkeerplaatsen ingenomen door werfinrichting

Voor de werfinrichting wordt naast de kerk (kant Nete) een aantal parkeerplaatsen ingenomen. Zo voorziet de aannemer aan de buitenkant van de kerk een trappentoren met een buitenplatform en een persoon/goederenlift om al het materiaal naar de zolder te brengen via de dakkapellen.'

Deel dit artikel