Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) zal binnenkort de resultaten van de inspectieverslagen over de hygiëne in restaurants online zetten. Momenteel lopen er gesprekken met de minister van Middenstand en Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR), de sector en de consumentenorganisaties. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is niet te vinden voor het idee.

Heel wat horecazaken zijn niet in orde met infrastructuur en hygiëne. Het Federaal Voedselagentschap zal de burger binnenkort online toegang bieden tot de informatie hierover. "We gaan dat doen omdat we er heel transparant in willen zijn en omdat Europa de toestemming geeft aan de lidstaten om dat te doen", legt Lieve Busschots van het FAVV uit. 

De bedoeling is dat de consument kan zien hoe het gesteld is in een zaak waar hij wil gaan eten. "Het zullen niet echt de inspectieverslagen zijn. Het is de bedoeling om de resultaten te communiceren op een voor de consument begrijpelijke, eenvoudige en transparante wijze."

Momenteel lopen er gesprekken met de voogdijminister, de sector en de consumentenorganisaties. "We moeten een consensus vinden over de manier waarop en met welke tekens, woorden of cijfers we dat gaan doen. Momenteel gaan de besprekingen daarover", zegt Busschots. "We hopen zo snel mogelijk te landen met dit project, we boeken een enorme vooruitgang en hopen binnen twee maanden geland te zijn."

Toch is het FAVV niet uit op de stigmatisering van horecazaken. "We hopen dat de minder goede zaken gestimuleerd zullen zijn om zich snel in orde te brengen", besluit Busschots.

Hoe de consument informeren?

Afgevaardigde bestuurder Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen is niet te vinden voor het publiceren van de inspectieverslagen, maar kan zich wel vinden in de doelstelling om het publiek te informeren. "Alles hangt ervan af hoe je dat doet en wij begrijpen van het FAVV dat het niet de bedoeling is om de rapporten zo maar online te gooien omdat dat weinig zin heeft".

VRT

"Het FAVV heeft vaak opmerkingen over zaken, maar dat wil daarom niet zeggen dat die zaken vuil of onveilig zijn", stelt Van Assche. "Als een zaak onveilig is, dan wordt die gesloten, soms tijdelijk soms definitief."

"Wij willen mee nadenken over de manier waarop we informatie kunnen meegeven aan het publiek", zegt Van Assche. Zo wil hij dat een zaak die een opmerking krijgt van het FAVV de kans krijgt om er iets aan te verhelpen voordat het rapport online wordt geplaatst. Van Assche vindt ook dat als er een negatief rapport komt, er snel een hercontrole moet kunnen plaatsvinden zodat de betrokken zaak niet onnodig lang aan de schandpaal wordt gespijkerd.

Ook het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen (NSZ) heeft gelijkaardige bezwaren. "Je zal maar door een vergetelheid gedurende een hele tijd online te boek staan als onhygiënisch restaurant", reageert Christine Mattheeuws. "Vermits het FAVV geen middelen heeft om na negatieve controles telkens op korte tijd terug te keren, is dat perfect mogelijk, met alle gevolgen van dien: klanten- en omzetverlies en zelfs faillissement. En dat terwijl het om een éénmalige fout kan gaan die zo weggewerkt is."

"Wat voor ons eventueel wel kan, is dat burgers zelf bij het voedselagentschap informatie kunnen opvragen over de hygiëne van een bepaalde eetgelegenheid, maar dat is iets totaal anders dan het systematisch aan de schandpaal nagelen van restaurants."