Nadat zaterdagochtend (19/12) beslist werd om een testing te voorzien van alle medewerkers, stagiairs, artsen, personeel in dienst van onderaannemers, vrijwilligers,... was het maandagavond zover.

De eerste groep werd getest in de school naast het ziekenhuis Geel.

'De uiterst complexe logistieke organisatie werd op 2 dagen opgezet dankzij de hulp van de stad Geel, de school, de test-equipe onder leiding van professor Guy Hans van het UZ Antwerpen maar vooral met behulp van de flexibiliteit van alle medewerkers.

Uiteindelijk liet een groep van meer dan 1100 opgeroepen medewerkers zich testen terwijl ook van alle patiënten (behalve degenen die reeds besmet zijn of de voorbije 2 maanden een besmetting hadden) een zogenaamde wisser werd genomen.

CEO Jan Flament: "We zijn bijzonder onder de indruk van de logistieke inspanning die onze technische dienst heeft gerealiseerd om dit alles in het weekend op poten te zetten in samenwerking met de stad Geel."

Dr. Jos Opheide (hoofdarts) vult aan: "En als je dan ziet hoe efficiënt en veilig alles verloopt, dan zijn we de equipe van prof Hans zeer dankbaar voor de geboden hulp. Zij doen dit bovenop hun geplande activiteiten die 's ochtends reeds waren gestart door testing van scholen en WZC en ze nemen dan 's avonds ons ziekenhuis erbij."

De resultaten van de medewerkers-testing geven aan dat iets meer dan 1% van de geteste mensen positief werd bevonden. Een deel van deze positieve testen blijkt bovendien om een eerdere besmetting te gaan (waardoor het aantal effectief positieven op ongeveer 0,6% ligt).

Dit wijst erop dat de preventieve maatregelen van de voorbije weken hun effect niet gemist hebben. Ter vergelijking: tussen 12 december en 18 december was de positiviteitsratio van testing in de ganse provincie Antwerpen 7,5% (bron: covid-19 – epidemiologisch bulletin van 22 december 2020).

Zaterdag 26 en zondag 27 december wordt de testing herhaald om mogelijke vals-negatieven van de eerste testronde eruit te halen ten gevolge van testing tijdens de incubatieperiode. Tijdens de eerste dagen van besmetting kan je negatief testen terwijl je toch reeds besmet bent.

Uit de testing van patiënten blijken er slechts 2 nieuwe besmettingen. Hier dient de contact-tracing in samenwerking met de eerstelijn en de stedelijke overheden uit te klaren of dit het gevolg is van een interne besmetting dan wel om een besmetting die opgelopen is vlak voor de ziekenhuisopname (of waarbij de pre-opname test werd afgenomen tijdens de incubatieperiode).

Iedere medewerker krijgt het resultaat van zijn test via sms. Ook de huisarts wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Aan medewerkers die positief getest werden, wordt gevraagd om alvast 7 dagen met hun gezin in quarantaine te gaan en hun afdelingshoofd te contacteren.

Iedere besmette medewerker wordt ook door het ziekenhuis gecontacteerd voor verdere opvolging in het kader van contact-tracing maar ook om na te gaan of de positieve test niet het gevolg was van een eerdere besmetting (wat soms effectief het geval blijkt).

Daarbij wordt nauw samengewerkt met de stedelijke overheden en het medisch aanspreekpunt van de eerstelijnszone.

Directeur Zorg, Walter Claessens: "Ik ben enorm onder de indruk van de discipline en inzet van alle medewerkers om zich op zo'n korte tijd vrij te maken of uit verlof te komen en 's avonds zonder discussie een test te ondergaan. Het geeft aan hoe ernstig iedereen in het ziekenhuis dit probleem opvat en mee tracht op te lossen."

Een herhaling van de testing zal dus gebeuren op zaterdag 26 en zondag 27 december. Het ziekenhuis hoopt daarna dat de werking en dienstverlening tegen begin januari terug normaliseert (voor zover daarvan sprake is in deze COVID-tijden).

In afwachting daarvan verloopt de samenwerking met de gezondheidsinspecteurs en in het bijzonder de collega-ziekenhuizen van het ZNK (AZ Turnhout, HH Mol en AZ Herentals) optimaal om patiënten op te vangen. Het Ziekenhuis Geel zou tenslotte graag alle partijen bedanken die hebben geholpen bij de aanpak van deze crisis.

Het lijkt erop dat door de goede samenwerking en preventieve acties de risico's voor de globale patiëntenpopulatie tot een minimum beperkt zijn gebleven.'