Het binnenschip Dandia dat in november na een botsing zonk in het Albertkanaal ter hoogte van LU Mondelèz met een lading mest, veroorzaakt nog altijd problemen. De mest die in het water terecht kwam, heeft ervoor gezorgd dat er veel meer algen groeien.

Dat is niet problematisch voor de scheepvaart, maar wel voor de waterwinning uit het Albertkanaal.

De Antwerpse maatschappij Water-link haalt haar drinkwater uit het kanaal.  In de Antwerpse regio regent het klachten over geurhinder van het kraantjeswater.

Water-link : 'Organische reststoffen algen zijn onschadelijk'

'Er zijn sinds vandaag klachten over de reuk, de smaak en de kleur van het drinkwater', klinkt het bij Water-link. 'Dit is het gevolg van een natuurlijk fenomeen, namelijk een algenbloei in het Albertkanaal. Meer bepaald: cryptomonas, dit is een micro-alg die kan groeien bij lage temperaturen.

Algen worden geneutraliseerd in onze zuiveringseenheden, maar worden niet helemaal verwijderd. Deze organische reststoffen zijn onschadelijk. Het drinkwater blijft perfect drinkbaar en voldoet aan alle wettelijke normen.

We verwachten dat de groei van deze algen - afhankelijk van de weersomstandigheden - enige tijd zal aanhouden.
Water-link bekijkt momenteel welke aanpassingen in het zuiveringsproces mogelijk zijn om de overlast te minimaliseren.

De klachten doen zich vooral voor in de Antwerpen-Zuid en Centrum, de districten Wilrijk, Hoboken, Berchem, Borgerhout en Linkeroever, Edegem, Hove, Mortsel en Zwijndrecht.

Dezelfde klachten kunnen zich ook voordoen in de gemeenten Kontich en Boechout die door de PIDPA worden beleverd met drinkwater afkomstig van Water-link.'