In de loop van mei start een groot rioleringsproject in de woonstraten Vijverstraat, Perenlaan, Kersenlaan en Bresserdijk in Mol. Naast riolering krijgen de straten een volledig nieuwe bovenbouw. De werken worden uitgevoerd door Heijmans Infra en staan onder de verantwoordelijkheid van rioolbeheerder Pidpa Hidrosan. Tegen het voorjaar van 2017 moet alles klaar zijn.

Dit project omvat een investering van afgerond twee miljoen euro.

Vooraleer de aannemer aan de slag kan met de eigenlijke werken, moeten de nutsmaatschappijen een aantal voorbereidende werken uitvoeren. Concreet gaat het over het verplaatsen en vernieuwen van alle leidingen voor gas, elektriciteit, water,... Deze werken worden uitgevoerd in de maanden mei en juni. De hinder voor de bewoners is dan vooral plaatselijk.

Uitvoering in fasen

Afhankelijk van de vordering van de nutsmaatschappijen begint de aannemer waarschijnlijk begin augustus met de effectieve rioleringswerken. Daarbij start hij, afhankelijk van de grondwaterstand, vermoedelijk eerst in de Vijverstraat, Perenlaan en Kersenlaan. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, zijn de belangrijkste werken in deze straten voor het jaareinde klaar. Alleen de finale afwerkingslaag in asfalt ontbreekt dan nog.

De werken in de Bresserdijk starten – eveneens afhankelijk van de nutsmaatschappijen – in de loop van september of oktober. De finale afwerking van stoepen, bermen en inritten vindt hier vermoedelijk plaats in de eerste maanden van 2017.

De aannemer zal tijdens het project de bewoners via bewonersbrieven informeren over het concrete verloop en de gedetailleerde timing van de fasering.

Drukriolering

Vanwege de specifieke bodemomstandigheden van deze straten vlakbij de Molse Nete werd in de Vijverstraat, Perenlaan, Kersenlaan en de Bresserdijk (voorbij de Molse Nete) gekozen voor een zogeheten drukriolering. Dit betekent dat het afvalwater van de woningen via pompunits door kleinere buizen wordt weggepompt. Verschillende woningen worden daarbij aangesloten op één pompunit.

Naast de drukriolering voor het afvalwater wordt het regenwater afgevoerd via een afzonderlijke regenwaterriool. Verder krijgen de grachten achter de woningen in de Vijverstraat, Perenlaan en Kersenlaan een 'herwaardering' zodat ze beter in staat zijn om het regenwater af te voeren.

Na de rioleringswerken krijgen alle straten een volledig nieuwe bovenbouw met een wegdek in asfalt. Ook de stoepen in de Bresserdijk worden vernieuwd.

Bereikbaarheid

De voortgang van de werken bepaalt de bereikbaarheid van de woningen in deze straten. De aannemer probeert de inritten voor de inwoners maximaal toegankelijk te houden. In bepaalde periodes is dat evenwel onmogelijk. Zo is er slechts één toegangsweg tot de Perenlaan, Kersenlaan en Vijverstraat.

Ook de Bresserdijk is een doodlopende straat met slechts één toegang. De aannemer levert alle mogelijke inspanningen om de hinder voor de bewoners tot een minimum te beperken.