De nieuwe Vlaamse Armoedebarometer kleurt naar eigen zeggen "dieprood". Sinds 2008 worden diverse factoren die meespelen bij armoede in kaart gebracht.

Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal leefloners, jongeren die de school verlaten zonder diploma en de wachtlijsten voor een sociale woning.

In 286 van de 300 gemeenten is het armoederisico de voorbije jaren hetzelfde gebleven of gestegen.

Volgens het rapport nemen veel gemeenten extra maatregelen, maar krijgen ze daarvoor nauwelijks steun van de Vlaamse en federale regering. (VRTNWS)