Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rita Thijs : 'Open Vld zegt neen tegen project “Park Gaston” Lichtaart'

Project Gaston

Binnenkort komt het dossier “Park Gaston” op het schepencollege in Kasterlee.  Een project van 27 woningen op de Kempische Heuvelrug in Lichtaart.

'Deze gronden werden in de jaren zeventig ingekleurd als bouwgrond', zegt Rita Thijs, fractievoorzitter Open Vld Kasterlee-Lichtaart-Tielen. 

'De projectontwikkelaars vragen nu een vergunning aan voor de bouw van 27 woningen die verdeeld zijn over 8 gebouwen in een resterend bebost binnengebied buurt Kloosterstraat.

Het goedkeuren van dit project strookt niet met de visie om de kern te verdichten en het buitengebied te vrijwaren. Park Gaston ligt in het buitengebied in een zone waar de dichtheid van de bebouwing de helft is van wat er in Park Gaston wordt voorzien.

Het totaal verbieden om te bouwen op een bouwgrond zal moeilijk zijn ofwel heel duur worden (planschade).  Een normale bebouwing opleggen is het minste wat de gemeente kan doen.

Geen meersgezinswoningen wat men hier villa’s noemt en een bouwdichtheid die overeenstemt met de huizen eromheen.

Het goedkeuren van dit project zou een precedent scheppen wat de bouwdichtheid en bouwvormen betreft in de buitengebieden en zeker in deze zone. Wat kan de motivatie zijn om dit project in zijn huidige vorm goed te keuren?

Aangehaalde argumenten dat dit stukje natuur geen waarde zou hebben omdat er rondom toch al huizen staan. Dat er geen verbinding is met de andere bossen.

Ooit al gehoord van vliegende diersoorten?  Heeft open ruimte en groen dan geen waarde? Of proppen we liever alles vol? Als gemeente doen we veel inspanningen om locaties te vinden om bomen te planten en te ontharden. Dit project strookt helemaal niet met deze visie.

En als al deze argumenten toch onderuitgehaald worden dan is de belangrijkste reden om “neen” te zeggen tegen dit project het uitsluiten van “uitzonderingen op de gangbare regels” die moeilijk te verdedigen zijn en waar veel meerwaarde mee gemoeid is.

Als bestuur moeten we ervoor zorgen dat we niet belanden in de Far West waar alles kan.

'Wij zijn niet vertegenwoordigd in het schepencollege en roepen onze coalitiepartner CD&V op om ons standpunt te steunen”, besluit Rita Thijs.

Rita Thijs Open Vld Kasterlee

Rita Thijs Open Vld Kasterlee

Kloosterstraat, Kasterlee, België

Project Gaston

Deel dit artikel