Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique slaan de handen in elkaar om de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen te coördineren.

Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen er vanaf nu giften gestort worden die zullen gebruikt worden om concrete hulp te bieden aan de getroffenen van de ramp.

Financiële solidariteit

Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden. Sneller en efficiënter dan wie ook.

Naast de concrete hulp die we nu reeds bieden is het Rode Kruis ook de concrete noden in de getroffen regio's in kaart aan het brengen (hoeveel mensen zijn getroffen, wie moet voor korte of voor langere termijn opgevangen worden, wat zijn de materiële of psychische noden, hoe en waar kunnen we mensen opvangen, is er drinkwater nodig-waar-voor hoeveel personen...).

Op basis van die analyse zullen verdere hulpacties ondernomen worden.

Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen zowel privé-personen als bedrijven giften storten. Rode Kruis-Vlaanderen bepaalt welke concrete noodhulpprojecten zullen gesteund worden.

Als vrijwilliger meewerken

Behalve de reguliere Rode Kruisvrijwilligers zullen we mogelijks nood hebben aan meer handen. Mensen die zelf mee willen helpen met de taken die de volgende dagen en weken zullen moeten uitgevoerd worden (opkuis, puin ruimen...) kunnen zich aanmelden via het crisisvrijwilligersplatform van Rode Kruis-Vlaanderen.

Via dat platform zullen ze op de hoogte gehouden worden van taken die zich aandienen.

Gemeenten of steden die hulpaanvragen hebben kunnen deze via www.rodekruis.be/helpenhelpt indienen.

Meer informatie op www.rodekruis.be/helpenhelpt  Foto Rode Kruis.