Het gaat niet goed met de financiële gezondheid van de ziekenhuizen in ons land. 32 van de 91 privéziekenhuizen en openbare ziekenhuizen in ons land vertoonden vorig jaar een negatief bedrijfsresultaat. Dat zijn er 7 meer dan in 2014, zo blijkt uit de jongste MAHA-studie van Belfius. MAHA staat voor "Model for Automatic Hospital Analyses". Ook de schuldgraad van de ziekenhuizen blijft toenemen.

Belfius analyseert al 22 jaar de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen aan de hand van de MAHA-studie. Alle algemene ziekenhuizen verleenden hun medewerking aan de studie.

Een van de opmerkelijkste conclusies is dat de schuldgraad van de ziekenhuissector -als gevolg van de zware investeringen van de laatste jaren en het massale beroep op krediet- blijft stijgen. Ze vertegenwoordigt nu 36,4 procent van het balanstotaal (tegen 33,2 procent in 2012).

De instellingen moeten dus elk jaar een steeds hoger bedrag aan leningen aflossen (591 miljoen euro in 2015, of 6,7 procent meer dan in 2014). Van de 91 algemene ziekenhuizen zijn er 13 die onvoldoende cashflow genereren om het in de loop van het boekjaar vervallen gedeelte van hun schuld te kunnen dekken.

Ook de zogenoemde "ziekenhuisdiensten" behalen overigens een negatieve marge: per 100 euro omzet maken ze 3,5 euro verlies. Dat 0,4 euro meer dan in 2014.

De algemene ziekenhuizen blijven ongeveer even veel investeren als vorig jaar, namelijk 1,4 miljard euro.

De voorbije vier jaar werden nieuwe gebouwen in gebruik genomen, wat heeft bijgedragen aan de verbetering van het ziekenhuispatrimonium en dus van de opvang van de patiënten. Als gevolg van die investeringsinspanning is de financiële schuldgraad dus wel sterk toegenomen.

De matige omzetstijging (+ 2,6 procent) werd vooral ondersteund door de evolutie van de farmaceutische producten (+ 7,3 procent), terwijl het budget van de financiële middelen en de erelonen, de twee belangrijkste componenten van de omzet, respectievelijk met amper 1,6 en 2,2 procent stegen.

Ziekenhuiskoepels scharen zich achter hervorming

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering bevindt zich nu nog in de studiefase en wordt volgend jaar bekendgemaakt. De bedoeling van de hervorming is om ziekenhuizen meer te laten samenwerken en niet allemaal apart specialisaties te laten aanbieden.

Peter Degadt van Zorgnet-Icuro, de grootse ziekenhuiskoepel in Vlaanderen, en Dieter Goemaere van de ziekenhuisfederatie voor private ziekenhuizen hebben zich al uitgesproken voor de hervorming.

"De hervorming die minister De Block heeft aangekondigd is nodig om de situatie leefbaar te houden", zeggen beiden. "Het komt erop neer dat de ziekenhuizen meer een netwerkstructuur gaan aannemen", zegt Goemaere.

"Niet ieder ziekenhuis moet alles willen doen, ze kunnen zich voor een vijfde specialiseren. Maar vier vijfde van hun werking moet naar de basiszorg gaan die op een hoog peil moet blijven en die voor iedereen toegankelijk moet blijven. Door samen te werken zal de efficiëntie vergroten."

Hij vindt wel dat er een overgangsperiode van vijf jaar moet ingelast worden waarbij de sector gevrijwaard wordt van besparingen.   (belga)