Op het 2-daagse festival Reggae Geel heeft de lokale politie het voorbije weekend 222 personen betrapt op drugbezit - vooral cannabis. Dat zijn er bijna honderd meer dan vorig jaar, maar de politie zette op vraag van het parket dan ook extra in op drugcontroles. Er werden ook twee dealers betrapt met cannabis en verschillende soorten pillen.

Het reggaefestival staat al langer bekend voor softdruggebruik en het parket wil daar nog strenger dan voorheen tegen optreden. Betrapte gebruikers betalen een onmiddellijke inning van 75 euro als ze softdrugs bij hebben en 150 euro voor harddrugs.

De twee personen met dealershoeveelheden drugs en met verdeelzakjes in hun bezit werden opgepakt, maar zijn intussen weer vrij na het betalen van een borgsom.

Reggae Geel lokte vrijdag en zaterdag in totaal 50.000 bezoekers. Op de affiche stonden grote Jamaicaanse namen als Capleton, Black Uhuru en Raging Fyah. (belga)

Twee grote drugsacties

Om een duidelijk signaal te geven dat drugs op een festival niet thuis horen organiseerde de politiezone, op vraag van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, dit jaar voor de tweede keer op vrijdag en zaterdag grote drugscontroles op het festivalterrein. Zij kreeg daarbij ondersteuning van drughonden van de federale politie en bijstand van andere politiezones.

De festivalbezoekers werden aan de ingang van het terrein of op de camping gecontroleerd op het bezit, het gebruik en het verhandelen van illegale drugs. 222 festivalgangers werden na controle betrapt met drugs in hun bezit, drie dealers werden gevat.

Het ging hoofdzakelijk om cannabis (ruim 1kg + 120 joints) maar er werden ook gebruikershoeveelheden cocaïne (9 gr), speed (8,2 gr) en 10 XTC-pillen in beslag genomen. In toepassing van de richtlijnen van het parket kregen de drugsbezitters een voorstel voor een minnelijke schikking van 75 euro voor cannabis of 150 euro voor andere drugs die ze ter plaatse konden betalen.

Op een enkele uitzondering na maakten de positief gecontroleerde personen gebruik van deze mogelijkheid. Zondag tijdens een actie "drugs in het verkeer" werden nog twaalf bestuurders uit het verkeer gehaald omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zaten.

Administratieve aanhoudingen

Zes festivalgangers werden voor openbare dronkenschap of ordeverstoring administratief aangehouden en voor de gepaste duur opgesloten in de doorgangscellen.

Gevonden en verloren voorwerpen

Zoals elk jaar werden er op de lost&found-stand van de organisatie gevonden voorwerpen binnengebracht. Op het einde van het festival heeft de organisatie 37 achtergebleven voorwerpen overgedragen aan de politie. Ben je iets verloren, neem dan een kijkje op de site www.pzglm.be.

Staat er iets van jou bij? Maak dan telefonisch een afspraak met het team onthaal van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op het nummer 014 56 47 00 om het af te halen.