2.324 tijdelijk werklozen hebben zich bij VDAB ingeschreven en ruim 20.000 tijdelijk werklozen bezochten de website www.vdab.be/blijf-in-beweging. Dat is het resultaat van een eerste mailing aan 120.000 tijdelijk werklozen.

Deze week krijgen nog eens 60.000 tijdelijk werklozen een mail of brief met een aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Minister Crevits wil dat mensen die tijdelijk werkloos zijn, kennis maken met het opleidings- en loopbaanaanbod van VDAB en zijn partners.

"Het is een eerste stap, maar we moeten tijdelijk werklozen blijven stimuleren zich in te schrijven bij VDAB om het aanbod te leren kennen" aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Begin september heeft VDAB 70.000 mails en 50.000 brieven verstuurd naar 120.000 tijdelijk werklozen. Zo wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits tijdelijk werklozen kennis laten maken met het aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding van VDAB en zijn partners.

Een kwart van die 120.000 tijdelijk werklozen waren minimum 10 dagen werkloos. Ongeveer 4 op de 10 van die tijdelijk werklozen hebben de mail geopend en de website www.vdab.be/blijf-in-beweging had duidelijk meer bezoekers dan normaal.

Van 16 juli tot en met 4 oktober waren er 20.715 unieke bezoekers op de website. Tussen 4 en 14 september werd de website bijna 4.500 keer bezocht. De pagina waarop het meest wordt doorgeklikt is 'zoek een vacature'.

2.324 tijdelijk werklozen ingeschreven bij VDAB

Als gevolg van die campagne hebben 2.324 tijdelijk werklozen zich ingeschreven bij VDAB. Dat betekent dat ze nu toegang hebben tot het opleidingsaanbod, begeleid kunnen worden naar tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding.

Het is een eerste stap, maar nog lang niet voldoende. Het is wel pas voor het eerst dat zo'n grote groep tijdelijk werklozen door VDAB geholpen kan worden.

Nog eens 60.000 extra tijdelijk werklozen krijgen aanbod

Deze week worden nog eens 60.000 tijdelijk werklozen gecontacteerd door VDAB met een aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Ongeveer 33.000 mensen zullen dat aanbod via mail krijgen, ongeveer 27.000 via brief.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: "VDAB kan voor het eerst tijdelijk werklozen contacteren. In september werden 120.000 tijdelijk werklozen aangeschreven, deze week nog eens 60.000.

De periode van tijdelijke werkloosheid kan worden aangegrepen om opleidingen te volgen en zo je loopbaan te versterken of bijvoorbeeld tijdelijk bij te springen bij een andere werkgever.

Het is goed dat al ruim 2.300 tijdelijk werklozen zich ingeschreven hebben bij VDAB. Een eerste stap, maar we moeten er nog meer zetten. Daarom worden deze week nog eens 60.000 mensen gecontacteerd en zal er binnenkort een meer sectorspecifieke mailing gebeuren.

Vooral wie langer dan 10 dagen per maand tijdelijk werkloos is, willen we maximaal aanzetten om zich bij VDAB in te schrijven."