Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelde de Vlaamse Regering op 15 maart 2019 het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Omgeving Vliegveld Malle' in de gemeente Malle, Zoersel, Zandhoven, Lille, Vorselaar en Beerse voorlopig vast.

Van 30 april tot 28 juni organiseert het Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het plan.

"Het plan zal het militair domein met het voormalige militaire vliegveld van Malle herbestemmen naar natuurgebied. In overleg met de lokale besturen en middenveldorganisaties is onderzocht in welke mate recreatief medegebruik in het nieuwe natuurgebied mogelijk is.

Een deel van het vliegveld zal ook na de herbestemming gebruikt kunnen blijven voor recreatievliegen en er is ook een zone aangeduid waar binnen bepaalde voorwaarden ruitertornooien georganiseerd zullen kunnen worden", aldus minister Koen Van den Heuvel. "Nu duidelijk is wat de nieuwe bestemming van het militair domein wordt, kan Defensie overgaan tot de verkoop van het domein.

Uniek is dat er onder begeleiding van gouverneur Berx een aankoopconsortium gevormd is tussen Natuurpunt, PIDPA en een aantal aangrenzende landeigenaars die bereid zijn het gebied samen aan te kopen en in de toekomst als één samenhangend geheel te gaan beheren en zo de Europese natuurdoelen voor het gebied zullen realiseren."

Ruim 200 ha militair domein wordt omgezet naar natuurgebied en maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Er zal werk gemaakt worden van het behoud en het versterken van waardevolle bossen, heidekernen en landduinen.

Het plan omvat naast het militair domein ook de landbouw-, natuur- en bosgebieden in de ruime omgeving van het vliegveld tussen Zoersel, Oostmalle en Wechelderzande.

Het duidt deze grote aaneengesloten open ruimte aan als 'erfgoedlandschap' en zet in op het behoud van de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden. Het gaat om drie aangrenzende gebieden uit de vastgestelde landschapsatlas: het bos- en landbouwgebied 'Herenbos, Heihuizen en Zalfen', het natuurgebied 'Zalfens Gebroekt' en de bossen rond het 'domein Blommerschot en Beulkbeemden'.

Binnenkort volgt een openbaar onderzoek over het plan. Van 30 april tot 28 juni 2019 zal iedereen het plan kunnen inkijken en zijn opmerkingen kunnen overmaken. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na de behandeling van de bezwaren en adviezen. (pp)