In het centrum van Westmeerbeek staat een merkwaardig gebouw: de ruïne van de in oorsprong 15de eeuwse Sint-Michielskerk. Het beschermde monument is eigendom van het gemeentebestuur dat er nieuw leven in wenst te blazen. Via een partneroproep kunnen geïnteresseerden hun ideeën en visie voor de herbestemming en exploitatie van de kerkruïne kenbaar maken.

De ruïnes van de laatgotische Sint-Michielskerk bevinden zich in een rustig binnengebied bij een parking en speelplein aan de Netestraat in het dorpscentrum. De begroeide gewelven met bak- en ijzerzandsteen spreken tot de verbeelding.

Naast de kerk ligt een graspleintje waar vroeger een kerkhof was. Vlakbij bevindt zich ook het historische Ceusterhuys. De gemeente wil de toekomst van dit geheel veilig stellen door een nieuwe invulling te geven aan het monument en zijn omgeving. Parallel hieraan staan een restauratie en consolidering van de ruïne op de planning.

In dit proces wordt de gemeente bijgestaan door de landschapsvereniging Kempens Landschap. Deze organisatie heeft de voorbije jaren namelijk al heel wat ervaring en expertise opgedaan bij herbestemmingsprojecten van erfgoedsites. Samen werd er besloten een eerste partneroproep te lanceren om een private partner te zoeken die een idee in de ruïne wil realiseren.                                                           

Partner met idee gezocht

Zowel privépersonen als rechtspersonen kunnen zich nog tot 31 maart 2015 kandidaat stellen door een dossier in te dienen bij het gemeentebestuur. Zo’n dossier omvat onder meer een visienota en een businessplan. De scope van de oproep is zeer breed: mogelijke functies kunnen zowel commercieel als sociaal of cultureel van aard zijn.

De gemeente geeft wel de voorkeur aan een semi-openbare invulling. Belangrijk om weten is ook dat het gaat om een beschermd monument dat in zijn geheel bewaard moet blijven. De nieuwe functie moet de historiek en de draagkracht van het monument dan ook respecteren.

De gemeente is bereid om het restauratiedossier van de kerkruïne op te starten en kan hiervoor een erfgoedpremie ontvangen van 80%. Aan de private partner wordt gevraagd een instapvergoeding en jaarlijkse canon in te brengen als vergoeding voor het gebruik van de ruïne. Bijkomende inrichtingswerken zijn ook ten koste van de exploitant.

Het volledige oproepdossier met alle voorwaarden en praktische informatie kan u raadplegen via het nieuwsitem op www.hulshout.be.

Foto : zicht op de ruïne - gemeente Hulshout/N.