U bent hier

RUP Hof ter Laken openbaar onderzoek en infovergadering

Heist op den Berg
10.01.2019 - 13.16u
Door: Mark Jaspers

De gemeenteraad heeft op 11 december 2018 het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Hof ter Laken voorlopig vastgesteld. In dit RUP wordt bekeken welke functies verenigbaar zijn met het beschermingsstatuut van o.a. het kasteel en welke functies inpasbaar zijn in de omgeving.

Het voorliggende RUP wil enerzijds een welomlijnd kader bieden en duidelijke randvoorwaarden uitzetten voor de reconversie van de aanwezige gebouwen, de inplanting van bijkomende gebouwen, en inrichtingen in functie van de toekomstige herbestemming.

Dit alles met voldoende waarborgen voor het landschap en het bouwhistorische patrimonium. Anderzijds wil het RUP de landschappelijke, natuurlijke en historische waarden binnen het plangebied veiligstellen.

Over dit RUP loopt een openbaar onderzoek van 7 januari tot en met 7 maart 2019. Het volledige plan ligt elke werkdag ter inzage van de bevolking bij team Planning en Ontwikkeling, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg. Het ruimtelijke uitvoeringsplan kan ook geraadpleegd worden op www.heist-op-den-berg.be/openbare-onderzoeken.

Er vindt een informatievergadering plaats op maandag 14 januari 2019 om 20 uur in de parochiezaal van Booischot, Ter Laken 4.

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp moeten schriftelijk en aangetekend opgestuurd worden naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Kerkplein 17 in Heist-op-den-Berg, of kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij team Planning en Ontwikkeling, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg. Dit vóór 8 maart 2019.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto