Graydon Barometer Faillissementen: 918 faillissementen in juli en augustus 2020, bijna 33 procent minder dan vorig jaar.

Hoofdpunten Graydon Barometer Faillissementen: In de zomermaanden juli en augustus 2020 gingen 918 bedrijven failliet in België, een daling van 33 procent in vergelijking met dezelfde maanden in 2019.

Over de eerste acht maanden van dit jaar zijn er 5.289 bedrijven failliet gegaan, een daling van 30,2 procent ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar.

Ten gevolge van de faillissementen zijn dit jaar al potentieel 5.289 banen verloren gegaan, een afname van 30,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het faillissement van Brantano in augustus jongstleden (698 banen), is het tweede grootste faillissement van dit jaar als het gaat om het aantal betrokken banen.

Aantal faillissementen per Gewest:

Het aantal faillissementen in het Vlaamse Gewest (525 faillissementen) is in de zomermaanden van 2020 afgenomen (-19,7%) in vergelijking met de zomermaanden van 2019 (654 faillissementen).

Het aantal faillissementen in het Waalse Gewest (251 faillissementen) is in de zomermaanden van 2020 gedaald (-23,2%) in vergelijking met de zomermaanden van 2019 (327 faillissementen).

Het aantal faillissementen in het Brusselse Gewest (139 faillissementen) is in de zomermaanden van 2020 (-63%) gedaald in vergelijking met de zomermaanden van 2019 (139 faillissementen).

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: Op het eerste oog is een daling van het aantal faillissementen in deze ongekende tijd vreemd.

De faillissementscijfers stroken op dit moment niet met de reële economie. Veel bedrijven hebben het uitermate zwaar om het hoofd boven water te houden, het enige wat hen nog in leven houdt zijn de steunmaatregelen van overheidswege.

Zelfs met deze steun zien we in onze cijfers en dankzij de Graydon Impactscore, dat zelfs met deze steun het voor veel bedrijven ophoudt. We verwachten dan ook een faillissementsstorm in het najaar van 2020. Een bijsturing in de wetgeving op de faillissementen is ook noodzakelijk om deze storm beheersbaar te maken.

Gevreesd wordt dat consultants bedrijfsleiders zullen aanzetten om zich failliet te laten verklaren op bekentenis, terwijl het vaak over bedrijven gaat die voor de corona crisis perfect gezond worden maar nu omvergeblazen zijn.

De insolventiewet van 2018 laat een ongelukkig gefailleerde ondernemer toe vrij snel te herbeginnen. Op zich een goede zaak maar dat leidt in de huidige omstandigheden tot een pervers effect.

Doordat de faillissementen op bekentenis eerder een administratieve afhandeling kennen en die zonder bijsturing massaal zullen worden uitgesproken riskeren we sneeuwbaleffecten te zien binnen de logistieke ketens: een domino-effect waarbij andere bedrijven in de val worden meegesleurd.

Daarnaast beschikken de rechtbanken over onvoldoende middelen voor deze situatie en zullen zij de toevloed nauwelijks kunnen verwerken. Dossiers zullen langer aanslepen wat zorgt voor toenemende onzekerheid.

Willen we dit alles oplossen dan zullen rechtbanken de mogelijkheden moeten hebben om van bij de aanvraag richting te geven aan een dossier en dus eventueel van het faillissement weg te sturen. Anders houden we rekening met 50.000 faillissementen als gevolg van corona.

Het is zowel voor de overheden, voor de rechtbanken en investeerders zaak om goed te kijken naar de inzet van gepaste maatregelen en om te verkennen welke bedrijven voldoende bestendig zijn en passend geholpen kunnen worden om ook na deze crisis het hoofd boven water te houden.