HIK uit Geel lanceert lespakket rond Veilig Internet voor tieners.

Onderwijsinstituut HIK uit Geel is de Belgische partner in een groot Europees project rond Veilig Internet voor tieners. In het kader hiervan ontwikkelden zij een lessenpakket dat leerkrachten kunnen gebruiken om hun leerlingen te sensibiliseren. Dit pakket werd vandaag - op de Safer Internet Day - gelanceerd op de secundaire scholen van KOGEKA.

Safer Internet Day is een initiatief van de Europese Commissie en ontstond in 2002. Jaar na jaar kent dit initiatief steeds meer succes. Het is de ultieme gelegenheid om, via een communicatiecampagne op wereldschaal, de aandacht van het grote publiek te trekken en het belang te onderlijnen van een veilig en verantwoordelijk Internetgebruik. Het is een jaarlijks evenement dat telkens de tweede dinsdag van de maand februari plaatsvindt.

Als Belgische partner in het Europese IOR-project, werkt het HIK aan een aantal acties rond sensibilisering van jongeren op sociale media. Hiervoor lanceerden zij o.a. een Facebook-pagina waar jongeren en hun ouders tips kunnen krijgen over het veilig gebruik van sociale media. Maar er was ook veel vraag van leerkrachten en ouders om hier ook op school de nodige aandacht aan te besteden. Vandaar dat het HIK en KOGEKA de handen in elkaar sloegen om in het kader van dit project een lessenpakket uit te werken. In deze lessen zullen jongeren enerzijds debatteren en reflecteren over hun gedrag op sociale media, over hun rechten en plichten. Anderzijds zal men ook praktisch aan de slag gaan en leren hoe je je Facebook-profiel beveiligt tegen pottenkijkers.

Het IOR-project staat voor Impact Of Relationship. Het is een door de Europese overheid gesubsidieerd project waaraan 27 landen deelnemen. Het doel van dit project is jongeren te sensibiliseren in het gebruik van sociale media door gebruik te maken van deze sociale media zelf.

Leerkrachten secundair onderwijs kunnen dit pakket aanvragen via iorbelgie@gmail.com. Ouders en jongeren kunnen terecht op de Facebook-pagina van IOR België voor tips & tricks: www.facebook.com/IORBelgie