Door de coronacrisis kwamen heel wat burgers in de problemen door verlies van inkomen, verlies van werk, maar ook sociaal isolement, gebrek aan digitale middelen en psychosociale problemen.

'Dankzij subsidies van de Vlaamse en federale overheid en de inzet van zijn medewerkers heeft stad Herentals zijn inwoners en verenigingen ondersteuning kunnen bieden', zegt burgemeester Mien Van Olmen.

'Op maandag 28 juni kwam de werkgroep Samen Tegen Corona opnieuw samen. In deze werkgroep zetelen vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de gemeenteraad van Herentals. De werkgroep nam een aantal belangrijke nieuwe beslissingen.

Financiële ondersteuning burgers

'Stad Herentals heeft met de overheidsmiddelen tal van acties opgezet die de impact van corona wat hebben kunnen verzachten. De hulpverlening was vooral, maar niet uitsluitend financieel.

De reguliere steunverlening werd uitgebreid en er werden aankoopbons uitgedeeld voor onder andere voedsel en basishygiëneproducten.

Via de Stadskrant lanceerden we in 2020 een oproep aan alle Herentalsenaren die negatieve gevolgen ondervonden door de coronacrisis. Zij mochten cadeaucheques van Handelshart aanvragen.

Er zijn in totaal 745 cheques van 75 euro toegekend. Meer dan 100 daarvan waren voor mensen die niet gekend zijn bij de sociale dienst. Onze outreacher gaat de komende maanden bij hen langs en zal samen met hen bekijken of wij verdere hulp kunnen bieden.'

Ondersteuning Herentalse verenigingen

'Herentals bood ook specifieke steun voor noodlijdende Herentalse verenigingen. Er waren extra kampsubsidies, een verdubbeling van de werkingssubsidies en subsidies voor het coronaveilig organiseren van activiteiten.

Voor verenigingen waarbij deze subsidies onvoldoende waren om het hoofd boven water te houden, werkte het stadsbestuur een ondersteuning op maat uit. Zeven Herentalse verenigingen konden op die wijze en aan de hand van transparantie rond de interne boekhouding extra, op maat uitgewerkte steun genieten voor een totaalbedrag van zo'n 24.500 euro.

Omdat de coronacrisis ook 2021 stevig in de greep houdt, worden ook dit jaar de extra kampsubsidie, de verdubbeling van de werkingssubsidie voor Herentalse verenigingen en de subsidie voor het coronaveilig organiseren van verenigingsactiviteiten aangeboden.

Daarnaast zal de stad een minimale bewijslast vragen voor de dossiers voor werkingssubsidies. Bovendien zal de stad in de zomermaanden het openbaar domein gratis aanbieden voor activiteiten van het Herentalse verenigingsleven.

Tot slot kregen ook de leerlingen van onze beide academies die beperkt lessen konden volgen tijdens de coronacrisis, een compensatie via cadeaubons van cultuurcentrum 't Schaliken.'

Ondersteuning ondernemers

'Net als vorig jaar ondersteunt de werkgroep ook ondernemers die het in deze coronaperiode lastig hebben en die bepaalde lasten moeten betalen aan de stad. Deze ondersteuning bestaat uit:

• Vrijstelling belasting op terrassen en uitstallingen op de openbare weg
• Vrijstelling van belasting op inname van openbaar domein voor extra terras of zomerbar voor Herentalse horeca-uitbaters
• Vrijstelling belasting op kermisactiviteiten
• Vrijstelling van een half jaar voor betaling van de concessies Netepark en Vossenberg.  Deze ondersteuning bedraagt in totaal 81.771 euro.'

Alle politieke fracties steunen deze maatregelen.

Foto Nnieuws.