Stad Geel ondernam in 2017 de eerste stappen om het label Kindvriendelijke Stad te behalen. De Kindergemeenteraad, Jeugdraad, diensten van de stad en het Sociaal Huis en partnerorganisaties staken de koppen bij elkaar om hun ideeën naar voor te brengen. En nu is het aan jou! Wat is volgens jou belangrijk om Geel kind- en jeugdvriendelijker te maken? In de focusgroep op woensdag 7 februari kan je jouw mening delen met andere Gelenaren.

Kindvriendelijk is goed voor iedereen

Een kindvriendelijke stad streeft doorheen haar volledige beleid naar respect voor de rechten van het kind. Een beleid afgestemd op kinderen en jongeren komt ten goede van iedereen. 'Kindvriendelijk' blijkt vaak ook gewoon 'mensvriendelijk' te zijn: veilige wegen om je te verplaatsen, zuivere lucht, voldoende onderwijs- en opvangmogelijkheden. Een reden te meer voor stad Geel om de uitdaging aan te gaan!

Alle partners brachten ideeën aan

De voorbije maanden ging de stad na hoe kind- en jeugdvriendelijk Geel al is. Kinderen kozen tijdens de Kindergemeenteraad thema's die zij belangrijk vinden. In de Jeugdraad werd een focusgroep gehouden. Partnerorganisaties zoals Jeugdwelzijnsoverleg en het Huis van het Kind gaven ook hun mening. Diensten van de stad en het Sociaal Huis komen op 25 januari samen in een focusgroep.

Ook jij kan meewerken aan een kindvriendelijke stad

Naast het bevragen van de Kindergemeenteraad, de Jeugdraad, diensten van de stad en het
Sociaal Huis en partnerorganisaties vindt het lokaal bestuur het belangrijk dat ook jij actief kan meewerken aan een kindvriendelijke stad. Tijdens een van de focusgroepen op woensdag 7 februari kan je aangeven welke onderwerpen belangrijk zijn voor jou. Deze keuzes resulteren in een aantal thema's die verder in groep besproken worden.

Praktisch

Op woensdag 7 februari vinden twee focusgroepen plaats in De Waai, Werft 28. De eerste is van 13.30 tot 15 uur. Kan je je enkel 's avonds vrijmaken? Kom dan van 19.30 tot 21 uur naar de tweede focusgroep. Breng gerust je kinderen mee, er is zowel in de namiddag als 's avonds kinderopvang. Je schrijft in via jeugd@geel.be of 014 56 68 00.