Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Samenwerking brandweer HVZ Taxandria & Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (NL)

Taxandria brandweer

Hulpverlening stopt niet aan de landsgrenzen. Zo grenst onze hulpverleningszone aan Nederland, aan gemeenten die deel uitmaken van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hierdoor is grensoverschrijdende samenwerking  cruciaal. 

Concreet gaat het over het maken van enkele afspraken tussen de Hulpverleningszone Taxandria en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

In het grensgebied is het zo dat bij sommige incidenten het dichtstbijzijnde brandweerkorps niet altijd een post is van de HVZ Taxandria, maar van de Nederlandse buurgemeenten Zundert, Rijsbergen, Ulvenhout en Chaam die vlakbij liggen.

Daarom werd in augustus 2022 een convenant getekend tussen de HVZ Taxandria en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarin afspraken opgenomen zijn over alarmering van de brandweer en de inzet van de Nederlandse collega’s. Deze afspraken moeten bijdragen tot een vlotte samenwerking tussen de regio’s. Deze gaat in vanaf 1 oktober 2022. 

De Hulpverleningszone Taxandria is trots op dergelijke samenwerkingen over de grenzen heen en hoopt hiermee uiteraard de brandweerzorg voor de burgers van zowel Belgische als Nederlandse gemeenten steeds te waarborgen.'

Op de foto vlnr: Frank van Hooft, Beleidsadviseur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, Marlou Boot, Districtmanager Baronie, Kapt. Luc Faes, Zonecommandant HVZ Taxandria en Kapt. Jan Peeraer, Clusterverantwoordelijke HVZ Taxandria.

Taxandria brandweer

Deel dit artikel