Vrijdagmiddag mochten de 5 burgemeesters het nagelnieuwe Neteland-logo onthullen.

In 2017 sloegen de 5 gemeenten van het Neteland de handen in elkaar om ook buiten de politiewerking nauwer samen te gaan werken. Het doel van die ruimere samenwerking bestaat erin de bestuurskracht in de regio te versterken zonder afbreuk te doen aan de identiteit van elke gemeente afzonderlijk.

Om het samenwerkingsverband Neteland ook visueel op de kaart te zetten, beschikt zij vanaf nu over een eigen logo.

Nieuwe vorm van samenwerking in verschillende (sub)domeinen : nog géén fusie

'Samenwerkingsverband Neteland is nog geen fusie tussen 5 gemeenten', zegt Lieven Janssens. 'Dat kan op langere termijn, binnen 10 jaar of later wanneer de hogere overheid per decreet zo'n fusie kan opleggen. Dan zijn we voorbereid en kennen we mekaar al grondig.

'Liever een sterke regiomerk zoals Neteland dan gemeentefusies die Olentals, Vorsendonk of Grobbelaar opleveren', benadrukt Lieven Janssens.

Het is wél een structurele en informele samenwerking die als hoofddoel heeft de regio en bestuurskracht te versterken en verregaand samen te werken.

Dit alles gebeurt zonder afbreuk te doen aan de identiteit van iedere gemeente afzonderlijk. Binnen samenwerkingsverband Neteland wordt er samengewerkt in vier grote domeinen: veiligheid & mobiliteit, HR & personeel, welzijn en vrije tijd.

Deze domeinen beschikken nog over tal van subthema's en projecten, zoals noodplanning, inbraakpreventie, het delen van personeel, logistiek, mobiliteit en toerisme waarvoor telkens ook werkgroepen werden opgericht.

De ambitie van het samenwerkingsverband Neteland werden verankerd in een charter dat door alle gemeenten werd goedgekeurd.

''Het gaat ook over samen uit één mond naar de overheid toe spreken', zegt Eric Van Meensel, burgemeester van Grobbendonk.

Wedstrijd logo Neteland

Om dat logo te bekomen, organiseerden Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar (samen 69.000 inwoners) een gezamenlijke wedstrijd, waarbij iedereen – ervaren en amateurontwerpers, inwoners van één van de vijf Neteland gemeenten of niet – een ontwerp kon indienen.

Op basis van enkele vooropgestelde criteria werd uiteindelijk het winnende logo bepaald. "We zochten een dynamisch logo dat er niet enkel goed uitziet, maar ook eentje dat echt de kern van onze samenwerking weergeeft", vertellen Eric Van Meensel, Jan Bertels, Patrick Heremans, Seppe Bouquillon en Lieven Janssens, de burgemeesters van respectievelijk Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar.

"Samenwerkingsverband Neteland bestaat uit 5 gelijkwaardige partners. Daarnaast delen we ook allemaal dezelfde regiokenmerken, denk maar aan het vele groen, de talrijke waterlopen en de uitgebreide bedrijvigheid in onze streek. Al deze elementen wilden we graag terugzien in het logo."

Nevenprojecten Neteland

De samenwerking binnen Neteland gaat over diverse domeinen. Daarom ging de organisatie naast een algemeen logo ook op zoek naar verschillende nevenlogo's die gebruikt kunnen worden voor specifieke samenwerkingen, zoals Bibliotheek Neteland. Dat is de overkoepeling van de vijf individuele bibliotheken.

Binnenkort kan je het gloednieuwe logo alvast terugvinden op de draagtassen van de bibliotheken.

Hoe het allemaal begon

Uit een studie in het kader van de regioscreening die gouverneur Cathy Berx enkele jaren geleden liet uitvoeren, bleek dat de gemeenten uit het Neteland al een uitgesproken sterke onderlinge samenwerking vertoonden. De vijf gemeenten deelden de meeste samenwerkingsverbanden en kozen ook al vaak voor gezamenlijke lokale oplossingen.

Vanuit het idee dat de bestaande intergemeentelijke verbanden soms te grillig en weinig effectief waren, beslisten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar begin 2017 om vanuit het bestaande wederzijdse vertrouwen de krachten te bundelen in samenwerkingsverband Neteland.

De regio van het samenwerkingsverband is vergelijkbaar met de doeltreffende werking van politiezone Neteland.

Positieve reacties

"We krijgen veel positieve reacties op onze gloednieuwe bestuurlijke samenwerkingsvorm", gaan de burgemeesters verder. "Ons samenwerkingsmodel werd zelfs al enkele keren gepromoot tijdens studiemomenten van de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten (VVSG).

Vooral het feit dat we binnen de 5 Neteland gemeenten ook bepaalde personeelsleden delen, onderscheidt ons van heel wat andere informele samenwerkingsvormen. Zo delen de gemeenten Olen en Vorselaar naast een handhavingsambtenaar ook eenzelfde noodplanambtenaar, wat zeer efficiënt is, aangezien alle Neteland-gemeenten sinds kort zetelen in een zonale veiligheidscel."

Unieke projecten in de steigers

Ook inhoudelijk worden de projecten van samenwerkingsverband Neteland positief onthaald. Zo organiseerden de vijf gemeenten in april en mei voor het eerst drie woensdagen na elkaar een buitenspeeldag in de regio in plaats van verschillende gemeentelijke buitenspeeldagen op dezelfde dag.

Meer dan 2.100 kinderen namen hieraan deel. Het samenwerkingsverband Neteland werd samen met Lille ook erkend als officiële Intergemeentelijke Onroerend erfgoeddienst (IOED) en de bibliotheken slaagden erin om samen een grote subsidieaanvraag in te dienen bij het nieuwe transitiereglement cultuur van de Vlaamse overheid. Daarnaast staat er ook de komende maanden nog veel te gebeuren.

"Kinderen kunnen deze zomer niet alleen genieten van het vrijetijdsaanbod in hun gemeente, maar van het volledige regionale UiT-aanbod. De bibliotheken gaan zich meer promoten als één grote Bibliotheek Neteland en er komt binnenkort naast een zonale veiligheidscel ook een regionale mobiliteitsraad bij.

In september wordt in het Neteland het Europees Kampioenschap voor politiediensten georganiseerd en in 2019 starten we met een eigen 'Inbraak Veilig-certificaat'.

Er zitten dus heel wat projecten in de pijplijn en dan hebben we er nog maar enkele opgesomd. We blijven volop inzetten op het versterken van de bestuurskracht in onze regio. En het nieuwe logo van Neteland helpt alvast om ons visueel op de kaart te zetten", besluiten de burgemeesters.

Het logo en de merknaam Neteland zijn nog niet gedeponeerd bij het Benelux-Merkenburo.  Een tip voor de burgemeesters. 

Guy Verellen foto's Nnieuws.