In de kantine van Gedoviba in Olen is woensdagavond de opbrengst van het Sander's Ontbijt overhandigd. Sander, die lijdt aan de ziekte van Duchenne, overhandigde een cheque van 15.000 euro aan dokter Goemans, behandelende arts van Sander in UZ Leuven en mede-bestuurder van het Rondoufonds.

De vrijwilligers die aan de 2e editie van Sander's Ontbijt meewerkten,  kregen een receptie aangeboden. De 3e editie van Sander's Ontbijt vindt plaats op 21 juni 2015.

Rondoufonds voor Duchenneonderzoek

Het fonds heeft als doel bij te dragen tot het bevorderen van de kennis van ziektemechanismen, tot het optimaliseren van bestaande behandelingsmogelijkheden en tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor de ziekte Duchenne spierdystrofie; dit door het ondersteunen van zowel fundamenteel, preklinisch, translationeel en klinisch onderzoek.

De ondersteuning behelst onder meer het dragen van werkingsmiddelen en personeelskosten voor onderzoeksprojecten, de inrichting van symposia die ten goede komen aan samenwerkingsverbanden of kennisverspreiding, het toekennen van beurzen, het uitnodigen van gekwalificeerde navorsers naar de KU Leuven.

De verantwoordelijken voor dit fonds zijn de KUL-professoren Gunnar Buyse, Catherine Verfaillie, Maurilio Sampaolesi en dokter Nathalie Goemans.