Enkele weken geleden lanceerden de Expertisecentra Dementie en de Alzheimerliga ism VVSG de groeiende cijfers van het aantal mensen met dementie per gemeente.

Zoals u toen ook mocht opmerken, situeert de Kempen zich met een zeer hoog stijgingspercentage tussen 2018 en 2035.

Dit is uiteraard een uitdaging voor de lokale besturen om op relatief korte termijn in te zetten op deze dementie-thematiek en de daarbij horende (zorg)noden binnen hun gemeente.

Vrijdag 21 september is het Werelddag Dementie.

Speciaal op die dag, willen de Expertisecentra Dementie, tezamen AlzheimerLiga Vlaanderen en het Vlaamse ApothekersNetwerk de nieuwe Preventiecampagne: "Sanimemorix" lanceren. Dit in gans Vlaanderen. Parallel loopt deze campagne ook in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Noorwegen.

"Preventie" en "Dementie" zijn hiermee de sleutelwoorden en beogen de relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen.

Het regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem zal het eerste medicatiedoosje uitdelen:

op de wekelijkse markt in Herentals op 21 sept. om 9u. , ism stuurgroep Dementievriendelijke Herentals

aan treinstation Turnhout van 6u30 tot 10u, ism Alzheimerliga Vlaanderen

Hoge leeftijd is de belangrijkste risicofactor op dementie, maar gezonde leefstijl op middelbare leeftijd (40-75 jaar) kan dat risico fors verminderen.
Gezonde leefstijl omvat bekende factoren die ook het hart gezond houden, lang cognitief actief blijven, lang sociaal actief blijven.

De Vlaamse bevolking is slechts heel beperkt bekend met de relatie tussen gezonde leefstijl en risico op dementie. In een representatieve steekproef (IPSOS, augustus 2018, N=1.003) wist slechts 34,5% van de Vlaamse inwoners dat gezond leven je risico op dementie verlaagt.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen organiseert op vrijdag 21 september 2018 (WereldAlzheimerdag) een publiekscampagne onder de naam SaniMemorix. Deze actie loopt in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen, het Vlaams Apothekers Netwerk en Vlaams Instituut Gezond Leven, en wordt gesteund door ministers Jo Vandeurzen en Bianca Debaets.

Deze campagne geeft uitwerking aan de preventiedoelstelling uit het dementieplan 2016-2019 van minister Vandeurzen.

Het aantal personen met dementie stijgt van ongeveer 132 000 in 2018 naar 188.000 in 2035, een stijging van 42,7%. Belangrijkste oorzaak daarvan is de stijgende levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking. Hogere leeftijd is dan ook de belangrijkste en meest bekende risicofactor voor dementie.

Internationaal is er de afgelopen jaren wetenschappelijke consensus gegroeid dat naast leeftijd ook (on)gezonde leefstijl een belangrijk effect heeft op het risico op dementie. Dat bleek onder meer uit het proefschrift van Kay Deckers (Universiteit Maastricht) van mei 2017 en The Lancet commissie over dementie in de zomer van 2017. De voorzitter van die commissie, prof. Gill Livingston (University College London), zei toen: "Be ambitious about prevention!".

Op de internationale Alzheimerdag, vrijdag 21 september 2018, wordt een publiekscampagne gelanceerd om aandacht te vragen voor die relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen. Die relatie is echter maar zeer beperkt bekend.

De campagne heeft de naam SaniMemorix en bestaat er in dat aan een aantal Vlaamse stations en hot spots vaccindoosjes worden uitgedeeld. Deze bevatten informatie over beïnvloedbare leefstijlfactoren die het risico op dementie doen dalen.

Op diezelfde dag wordt ook www.SaniMemorix.eu gelanceerd met informatie over elke beïnvloedbare leefstijlfactor en of die een beschermend dan wel bedreigend effect heeft op het risico op dementie. Deze wordt de komende jaren actueel gehouden met de nieuwste inzichten van wetenschappelijk onderzoek over het preventie-thema.

De eerste vaccindoosjes in onze regio worden uitgedeeld op de wekelijks markt in Herentals vanaf 09.00 uur.

Apothekers

Bij de Vlaamse en Brusselse apothekers zullen bijsluiters ter beschikking zijn die informeren over de link tussen het voorkomen van dementie en gezonde leefstijl. Op die bijsluiters staan niet alleen tips, maar ook uitspraken van bekende Vlamingen die hun licht laten schijnen over hoe zij hun preventie van dementie aanpakken. Onder meer Prof. Lieven Annemans, Prof. Christine Van Broeckhoven, Prof. Jan De Lepeleire, Carry Goossens ondersteunen hiermee de actie.

Internationale aandacht

Deze campagne is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met Alzheimer Liga Vlaanderen en Vlaams Apothekers Netwerk (VAN). De campagne loopt tegelijk ook in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Noorwegen.

Wat 1000 Vlamingen denken

In augustus 2018 werd door IPSOS een representatieve survey georganiseerd bij 1.003 Vlamingen naar hun kennis over leefstijl en dementie.
Opvallend resultaat is dat slechts 34.5% van de respondenten beseft dat er een relatie is en dat gezonde leefstijl het risico op dementie kan verlagen.

Daarentegen wordt de erfelijke factor foutief overschat. Slechts 12.7% van de respondenten weet dat je eigen risico op dementie niet hoger ligt als één van je ouders dementie heeft. Slechts 31.7% weet dat roken een belangrijke beïnvloedbare risicofactor is op het krijgen van dementie, slechts 25.7% weet dat over alcohol.

Slechts 8% legt een relatie tussen een hartziekte en de kans op dementie, terwijl er juist een hele sterke relatie ligt tussen cardiovasculaire gezondheid en cognitieve gezondheid. Wat goed is voor het hart, is goed voor het brein!

Deze resultaten geven aan dat de relatie tussen gezonde leefstijl en risico op dementie een grote onbekende is in Vlaanderen. Dat is in lijn met buitenlands onderzoek, onder meer afgelopen jaar van de Universiteit van Maastricht.