Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SBS De Bollenboom Geel krijgt eigen schoolbibliotheek

BS Bollenboom

SBS De Bollenboom opende haar eigen schoolbib. De leerlingen kunnen er onder begeleiding van de leerkracht boeken uitlenen om in de klas en thuis te lezen. De schoolbib is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de bib en de school in het bovenlokale project ‘Leeslab’ dat leesbevordering wil stimuleren.

De schoolbib heeft een uitgebreide collectie prentenboeken, voorleesverhalen, lees- en weetjesboeken in spiksplinternieuwe meubels (gemaakt door de leerlingen van de richting Hout van Sint-Jozef Geel). Alle boeken in de bib hebben een barcode en label.

De boeken worden gescand en gekoppeld aan het persoonlijke bibpasje van de schoolkinderen. De indeling van de schoolbib is ongeveer dezelfde als die van de stedelijke bibliotheek om ervoor te zorgen dat de leerlingen ook in de ‘grote bib’ snel hun weg kunnen vinden.

Het komende schooljaar volgt de bibliotheek het gebruik van de schoolbib van dichtbij op: Hoe vaak en intensief wordt de bib gebruikt? Lezen kinderen meer/liever? Welke voor- en nadelen ontdekken de school en bib? Is de collectie voldoende groot en hoe kunnen leerkrachten en bibliotheekmedewerkers het leesplezier tijdens het bezoek aan de schoolbib nog meer aanwakkeren?

Samenwerking tussen stad, school en Leeslab

Pieter Cowé, schepen van cultuur: “Bij de start van het project Leeslab engageerde SBS De Bollenboom zich met veel enthousiasme om samen met de bib aan leesbevordering te werken. Via vormingen, overlegmomenten en veel gluren bij de buren werd een gezamenlijk doel gekozen.

De school ligt ver van de bibliotheek en dus kwamen de leerlingen niet zo vaak naar de bib. Het oprichten van een schoolbib was één van de oplossingen die naar voor geschoven werd. De lancering en het onderhoud van een schoolbib is een flinke investering voor de bibliotheek en de school, maar dankzij het Leeslab is de schoolbib nu een feit.”

BS Bollenboom

Deel dit artikel