Sedert vrijdag 3 februari staat de telefoon roodgloeiend in de provinciale domeinen. Iedereen wil weten of men al kan schaatsen. Het ijs moet echter minimaal 12 cm dik zijn vóór de provincie licht op groen zet.

Hou je schaatsen gereed, maar voorlopig kun je vooral wandelend of met de slee genieten van het winterse landschap.  

Eind 2011 verscheen in de Sport-it, de digitale nieuwsbrief van de provinciale sportdienst nog een artikel over schaatsen op natuurlijke vijvers in de provincie Antwerpen.  Bij stevige vrieskou rukken de domeinwachters regelmatig uit met boor en meetlat om de dikte van het vijverijs te meten. Als het blijft vriezen tot het ijs niet meer kraakt en een dikte heeft van 12 cm, kan er, onder toezicht, geschaatst en gesleed worden op de vijvers. Voor alle duidelijkheid, schaatsen op de provinciale vijvers is momenteel NIET mogelijk.

Om toch voor enige vorm van glibber- en schaatspret te zorgen stellen de provinciale domeinen ondergelopen weiden ter beschikking. Zowel het Vrijbroekpark, Mechelen,  als het Prinsenpark, Retie, maken momenteel deze ‘ijsbanen’ sneeuwvrij. In de regio Antwerpen (Rivierenhof – Kesselse Heide – Pulhof – Vrieselhof) kun je nergens schaatsen.

Volgens het KMI zou het de komende dagen blijven vriezen. Met deze gunstige vooruitzichten kunnen we stellen dat tegen woensdag de nodige 12 cm bereikt zullen worden. De verbodsborden blijven tot dan staan.” aldus Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor groendomeinen. Graag maken we het publiek erop attent dat de domeinen zelf bepalen of er al dan niet geschaatst wordt. We dringen er dan ook op aan om zelf per locatie na te gaan of je al dan niet mag schaatsen.”

Provinciale Sport- en Recreatiedomeinen De Schorre, de Nekker en Zilvermeer In De Nekker kan er sowieso niet geschaatst worden. Wie in Mechelen graag wil schaatsten, kan dus best uitwijken naar het Vrijbroekpark. De vijvers van de Schorre hebben momenteel niet de vereiste 12 cm, maar de domeinwachters houden de metingen nauw in het oog. Ook in het Zilvermeer wacht men in spanning af of de gemeten 5 centimeter tegen woensdag tot 12 cm zullen aandikken.


Praktische info
Regio Kempen:
Gert Gielis - domeinbrigadier
Provinciale Groendomeinen Regio Kempen
De Averegten – Hertberg – Hoge Mouw - Prinsenpark
Kastelsedijk 5 - 2470 Retie
T 014 37 06 73 
 
Regio Antwerpen:
Anouche De Keyzer   Communicatieverantwoordelijke PGRA
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen 
Rivierenhof – Kesselse Heide – Pulhof - Vrieselhof
Turnhoutsebaan 232 - 2100  ANTWERPEN
T 03  360 51 11 
 
Regio Mechelen: Barbara Pardon– educatieve medewerker
Provinciale groendomeinen Regio Mechelen
Vrijbroekpark – Broek de Naeyer – D’Ursel - Neteland
Hombeeksesteenweg 264 - 2800 Mechelen
tel.: 015 45 13 80 De Schorre: Jan Vaeck
Schommelei 1 bus 1
2850 Boom
tel.: 03 880 76 05 Zilvermeer: Sport- en Animatiedienst Zilvermeer
Zilvermeerlaan 2
2400 Mol
België
tel.: 014 82 95 04