U bent hier

Schauvliege weigert nu toch milieuvergunning voor slachthuis in Oevel

Westerlo
06.12.2018 - 16.42u
Door: Herman Gezelle

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) weigert een nieuwe vergunning te verlenen aan nv De Lokery voor de exploitatie van het slachthuis Sus Campiniae in Oevel.

Een eerdere vergunning die de minister had verleend, was dit voorjaar door de Raad van State vernietigd. Schauvliege besluit nu dat "de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt".

Tegen het slachthuis, volgens de uitbaters het grootste varkensslachthuis van het land, wordt al jaren geprotesteerd door een buurtcomité en de gemeente Westerlo zelf. Enkele van de tegenargumenten waren de ligging van de site op 20 meter van een kerkhof, geur- en lawaaihinder en de waterh uishouding.

De provincie Antwerpen keurde begin 2015 toch een milieuvergunning goed, ondanks honderden bezwaarschriften en twee petities. In beroep verleende ook minister Schauvliege later dat jaar een vergunning. Intussen is het slachthuis ook operationeel.

Op 29 maart van dit jaar vernietigde de Raad van State echter de vergunning omdat er onvoldoende rekening zou zijn gehouden met "de intrinsieke kenmerken van het kerkhof" en de beperkingen die daaruit voortvloeien qua geurhinder en geluidshinder. De minister kreeg het dossier zo opnieuw in handen, terwijl het bedrijf actief bleef op basis van de beslissing van de provincie.

Hoewel ze gunstige adviezen kreeg van het Agentschap Wegen en Verkeer, tweemaal het departement Omgeving (ruimte en milieu), tweemaal de Vlaamse Milieumaatschappij (ecologisch toezicht en waterbeheer) en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, heeft minister Schauvliege nu beslist geen vergunning te verlenen.

"De geurhinder en de hinder door transporten brengen de sereniteit van het kerkhof in het gedrang en zijn niet verenigbaar met de functies die een kerkhof wordt geacht te vervullen", klinkt het bij haar kabinet. (Belga)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto