Tijdens het weekend van 5 en 6 oktober wordt een eerste van twee nieuwe spoorbruggen over het Albertkanaal ingeschoven tussen de Antwerpse ring en de hogesnelheidslijn. Deze werken zijn een belangrijk onderdeel van het Masterplan van de Vlaamse Regering om de binnenscheepvaart te stimuleren. Tegelijk profiteert ook het treinverkeer van de nieuwe en moderne spoorinfrastructuur. Het project is een samenwerking tussen Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv, Infrabel en nv De Scheepvaart. Nieuwe brug voor duurzame mobiliteit

Om het Albertkanaal over zijn volledige lengte bevaarbaar te maken voor grotere binnenschepen, moet de doorvaarhoogte onder alle bruggen van het Albertkanaal minimaal 9,10 meter boven het normale kanaalpeil bedragen. Bovendien wordt het Albertkanaal ook verbreed tot 63 meter. Dit betekent dat alle bruggen over het Albertkanaal moeten worden aangepast.

Deze aanpassing van de bruggen kadert in het Masterplan 2020 van de Vlaamse regering dat het file- en milieuvriendelijke goederentransport over het water en het spoor extra wil stimuleren. Infrabel investeert hier samen met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel in een moderne spoorinfrastructuur, wat goed is voor de veiligheid en de stiptheid van het spoorverkeer.

Technisch hoogstandje vraagt om gefaseerde planning en aangepaste verkeerssituatie

Aan de noordkant van het Albertkanaal, tussen de sporen en de ring van Antwerpen, zijn het afgelopen jaar twee nieuwe spoorbruggen gebouwd. In het weekend van 5 en 6 oktober wordt de eerste van de twee bruggen van hun werfplaats tot over het Albertkanaal geschoven.

Op zaterdag 5 oktober wordt de 117 m lange spoorbrug vooraan en achteraan op een speciaal voertuig (kamag) geplaatst en over de Vaartkaai geschoven tot aan het Albertkanaal. Daar verplaatst het voertuig met de brug zich op een ponton en wordt het tijdens de nacht van zaterdag op zondag over het Albertkanaal gevaren. Op zondagochtend rijdt de kamag de brug van het ponton op en wordt de brug op zijn juiste locatie geplaatst. Geïnteresseerden kunnen dit spectaculaire technische hoogstandje vanop de Vaartkaai, onder de brug van de ring, komen aanschouwen.

Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, zal de Vaartkaai tijdens de weekends van 5-6 en 12-13 oktober worden afgesloten voor alle verkeer.


Van zaterdagochtend 6u tot maandagochtend 6u wordt het wegverkeer telkens omgeleid via de Noorderlaan, de Groenendaallaan en de Ingenieur Menneslaan. Ook de scheepvaart wordt gestremd van zaterdagavond 22u tot zondagavond 22u.
Aan de zuidkant van het Albertkanaal is de dienstweg langs het kanaal afgesloten tot het einde van de werken in 2014. Fietsers kunnen omrijden via de IJzerlaan en de Slachthuislaan. 

Stapsgewijze vernieuwing van bruggen over het Albertkanaal

Als beheerder van het Albertkanaal streeft nv De Scheepvaart ernaar om uiterlijk in 2020 alle bruggen over het Albertkanaal te hebben aangepast tot een minimale doorvaarhoogte van 9,10 meter. Dit maakt het varen met vier lagen containers mogelijk en vergroot de mogelijkheden voor Short Sea Shipping. Van de 63 bruggen over het Albertkanaal werden er intussen al 17 aangepast.

Naast de bruggen van het Albertkanaal vervangt Infrabel samen met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ook de spoorbruggen van de IJzerlaan en de Merksemsestraat. Deze drie bruggen worden gefaseerd aangepast zodat het normale treinverkeer gegarandeerd blijft.

Dit moderniseringsproject zal volgens de huidige planning in het voorjaar van 2015 worden beëindigd. Het gaat om een gezamenlijke investering van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (80%) en Infrabel(20%) van ongeveer 26 miljoen euro.  Foto archief / N.