De directie van het Kardinaal Van Roey-Instituut neemt maatregelen tegen enkele leerlingen die foto's van leerkrachten op Instagram plaatsten vergezeld van persoonlijke opmerkingen.

'Dat kan aanvankelijk grappig bedoeld zijn, maar het werd al gauw vernederend  voor onze personeelsleden', zegt directrice Birgit Mylle.

'De toen nog onbekende mensen achter de account hadden zeker geen toestemming om die foto's te gebruiken. De betrokken personeelsleden werden gewoon te kijk gezet zonder dat ze zichzelf konden verdedigen. Nochtans geven directie en personeelsleden dagelijks het beste van zichzelf om een warme school te creëren waarin iedereen zich thuis kan voelen.'

In een brief aan de ouders en de leerlingen meldde de directie dat het plaatsen van de foto's niet alleen ongepast is, maar ook een schending van de privacy inhoudt die tot rechtsvervolging kan leiden.

Het Instagram-account is verwijderd.

Strafstudie en gesprekken met leerkrachten

De leerlingen die hun boekje te buiten gingen, worden gestraft. "Ze krijgen strafstudie en er is een contract opgesteld waarin staat dat ze weggestuurd worden van de school als ze nog eens zoiets doen.

Omdat ze de naam van de school besmeurd hebben, zullen ze ook extra werk moeten komen doen op school. Er komen ook gesprekken met de leerkrachten die daar nood aan hebben."  (kvri-vrtnws) (foto kvr/rr)