Het gemeentebestuur Mol stoomt de schoolomgevingen klaar voor de start van het nieuwe schooljaar. Aan de lagere school van het Sint-Jan Berchmanscollege voeren we een parkeerverbod in zodat de bussen voor de schoolpoort kunnen stoppen. Aan de kleuterschool van Achterbos komt een parkeervrije zone naast het zebrapad. De school van Ginderbuiten krijgt extra verlichting aan de voetgangersoversteken en dynamische verkeersborden. De scholen en het gemeentebestuur verhogen zo de veiligheid voor de leerlingen.

De aanpassingen in de schoolomgevingen komen er op vraag van de scholen en de ouderverenigingen. Verkeersveiligheid is de belangrijkste drijfveer voor de wijzigingen:

· Lagere school Sint-Jan Berchmanscollege: invoeren van een beperkt stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de schoolpoort op schooldagen en momenten dat de bus moet passeren.

· De Toren – VBS Achterbos: om de zichtbaarheid voor overstekende voetgangers te verhogen, wordt een wegmarkering aangebracht naast het zebrapad aangepast waardoor parkeren ter hoogte van de oversteekplaats verboden is.

· Gemeentelijke basisschool Ginderbuiten: nieuwe dynamische zoneborden zorgen ervoor dat er op schooldagen tijdens bepaalde uren een snelheidslimiet van 30 km/u geldt. Daarnaast werd de lichtsterkte van de verlichting ter hoogte van de zebrapaden aan de rotonde van Ginderbuiten aangepast.

Dit verhoogt de zichtbaarheid voor overstekende voetgangers en fietsers tijdens donkere herfst- en winterdagen.