U bent hier

An Schoonjans nationaal persmagistraat woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM)

Kempen regio | Vlaanderen
19.10.2021 - 14.26u
Door: Herman Gezelle

Als essentiële schakel van de democratische rechtsstaat wil het Openbaar Ministerie op een transparante wijze verantwoording afleggen over het gevoerde strafrechtelijk beleid.

'Communicatie is één van de kernaspecten van dit optreden, en dit is dan ook de reden waarom het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie ervoor geopteerd hebben om An Schoonjans, gedelegeerd substituut-procureur-generaal bij het parket-generaal Brussel, aan te wijzen als nationaal persmagistraat.

Zij zal, samen met de lokale woordvoerders van de parketten(-generaal), auditoraten(-generaal) en het federaal parket, optreden als tussenschakel voor de contacten tussen de media en alle instanties die deel uitmaken van het Openbaar Ministerie.

An Schoonjans is gedelegeerd substituut-procureur-generaal en persmagistraat op het parket-generaal Brussel. Zij begon haar loopbaan in de advocatuur en werd vervolgens substituut-procureur des Konings op het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, waar zij bovendien gedurende 13 jaar de rol van persmagistraat op zich nam.

Zij was eveneens coördinator van de cel Communicatie van het parket Oost-Vlaanderen en werkte tot slot ook mee aan de redactie van omzendbrief COL OMP 01/2019 die de communicatie van het Openbaar Ministerie met de pers organiseert.

Sinds november 2020 is An Schoonjans persmagistraat van het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie en draagt zij zo bij aan de uitbouw en de ontwikkeling van de nationale communicatie van het Openbaar Ministerie.

Op grond van haar expertise werd zij aangewezen om de nationale communicatie uit te tekenen en te concretiseren, onder andere op de sociale media.

Zij zal eveneens instaan voor de coördinatie van de nationaal afgesloten protocollen betreffende algemene TV-producties over Justitie en zal de selectiecommissie voorzitten die de verspreiding van opsporingsberichten valideert. (OM) Foto OM/UGent/N.

imageMeer nieuws

Freelance copywriter Bert Moons : 'DeSchrijfwerkerij straf verhaal, ik zou volgens artsen niet meer kunnen schrijven,

Kempen regio | Neteland | Nijlen regio | Vlaanderen 06.12.2021 - 18.58u reading time7min

Bevelaar en freelance copywriter Bert Moons (49) heeft een nieuw schrijfbureau opgericht.

Met DeSchrijfwerkerij.be wil hij een bureau op de markt brengen met de flexibiliteit van een freelance copywriter. De oprichting van een nieuw schrijfbureau is op zich geen groot nieuws, maar wel wanneer je weet dat gespecialiseerde artsen Bert enkele jaren geleden vertelden dat hij nooit nog zou kunnen schrijven.

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto