2021 wordt voor de stadsregio Turnhout een druk werkjaar met de schop in de grond op verschillende gewestwegen. Infrastructuurwerken met één belangrijk gezamenlijk doel: inzetten op veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers.

Zo wordt op de Steenweg op Merksplas (N124) momenteel een veilige fietsoversteekplaats met middenberm aangelegd ter hoogte van de sportzone Leemeinde. De eerstvolgende werken starten zaterdag 3 april. Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt dan de brugvoegen op de brug van de Steenweg op Diest (N19) over de E34 aan.

Ook het wegdek krijgt een volledige nieuwe top- en onderlaag asfalt. De vernieuwing moet spoorvorming in het wegdek vermijden en het rijcomfort verbeteren. Daarnaast wordt het dienstpad langs beide kanten van de brug vernieuwd.

Beperkte hinder tijdens renovatiewerken aan brug over E34

De onderhoudswerken aan de brug van de Steenweg op Diest (N19) duren ongeveer een maand, als het weer geen spelbreker is natuurlijk. Tijdens de werken blijft verkeer in beide richtingen mogelijk, maar over een versmalde rijstrook in elke rijrichting. Vanaf 8 april zijn de op- en afritten van het complex Turnhout-Centrum (24) tijdelijk afgesloten.

Verlengen afslagstrook buitenring Parklaan richting stadscentrum

Na de paasvakantie in april starten de werken op de Turnhoutse ring ter hoogte van het kruispunt van de Steenweg op Mol met de Steenweg op Turnhout (N18). Daar wordt de linkse afslagstrook van de buitenring van de Parklaan richting het stadscentrum verlengd.

Zo verbetert de doorstroming op het kruispunt en verkleint het risico op kop-staartbotsingen. Het verkeer zal een tweetal weken beperkte hinder ondervinden.

Veiliger kruispunt ring Turnhout met Steenweg op Zevendonk

Naast deze kleine aanpassing op het kruispunt met de N18 staan er nog grotere werken gepland op de Turnhoutse ring. Het kruispunt van de Parklaan (R13) met de Steenweg op Zevendonk (N19) en Graatakker dat gekend staat als een gevaarlijk kruispunt wordt aangepakt. Conflictvrije verkeerslichten en extra afslagstroken moeten het kruispunt aanzienlijk veiliger maken voor alle weggebruikers.

Zo'n 200 m ten oosten van dit kruispunt komt op de Parklaan ook een nieuwe doorsteek in de middenberm met een afslagstrook naar de supermarkt Carrefour.

Tegelijk worden de linksafslagstroken van de binnenring richting de Steenweg op Zevendonk ongeveer 100 m langer. Aan de doorsteek komen verkeerslichten die worden gekoppeld aan de nieuwe lichten ter hoogte van de N19. Al deze ingrepen vinden plaats van mei tot juli.

Herinrichting kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle

Tot slot ligt dit najaar nog de grondige vernieuwing van het kruispunt van de Steenweg op Gierle (N140) met Veedijk op tafel. Het huidige kruispunt is onveilig en kende in het verleden al meerdere ongevallen. Om het kruispunt veiliger en overzichtelijker te maken voor alle weggebruikers is een herinrichting absoluut noodzakelijk. De start van deze werken is ten vroegste voorzien vanaf augustus.

Kortom het Agentschap Wegen en verkeer zet volop in op veilige, vlotte en duurzame mobiliteit in Turnhout en dit voor elke weggebruiker. Een volledig overzicht van alle werken op gewestwegen in Turnhout vind je op www.wegenenverkeer.be/turnhout.