De Confederatie Bouw is niet te spreken over het schrappen van de fiscale aftrek van energiebesparende maatregelen in de bouw. Er is intussen ook meer duidelijkheid over het afschaffen van de ecokorting voor groene auto's.


In het begrotingsakkoord dat de 6 onderhandelende partijen hebben bereikt wordt vanaf volgend jaar een einde gemaakt aan de aftrek van 40 procent voor onder andere de vervanging en onderhoud van stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing of zonnepanelen. Ook voor de isolatie van daken wordt de federale belastingvermindering gedeeltelijk afgeschaft.

De Confederatie Bouw betreurt de beslissing en dringt erop aan dat de federale voordelen niet worden afgeschaft vooraleer de gewesten ze overnemen. De energiebesparende maatregelen betekenen een belangrijke stimulans voor de sector, zijn goed voor de particulier én dragen in grote mate bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot in België.

"Om de 2020-doelstellingen te halen, moeten wij op jaarbasis 180.000 verwarmingsketels vervangen, 275.000 daken isoleren en in 210.000 woningen het enkel glas vervangen. Zonder stimulansen van de overheid en met een verslechtering van de kredietmogelijkheden zullen wij die doelstellingen nooit halen", zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere.

Ecokorting
Er is intussen ook meer duidelijkheid over het afschaffen van de ecokorting voor groene auto's. Wie vanaf vandaag een nieuwe auto koopt, krijgt die korting in principe niet meer. Tenzij de auto nog voor 31 december geleverd wordt.

Voor mensen die hun auto al besteld hebben en hem pas volgend jaar krijgen, is er een aparte regeling. Zij kunnen de korting ook nog krijgen, maar dan moeten ze hun bestelbon kunnen voorleggen en een voorschot van minstens twee keer hun ecopremie betalen.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft al laten weten dat er weinig kans is dat de Vlaamse overheid de energiebesparende maatregelen of de ecokorting op de groene wagens zal overnemen.

"Wij hebben gezegd dat wij een bijdrage willen doen voor de pensioenen voor de ambtenaren en voor bepaalde bevoegdheden die wij hebben en waarvoor de federale regering geld uittrok", zegt Peeters, maar verder wil hij niet gaan.

"Wij zullen moeten kijken welke budgetten wij de volgende jaren zullen hebben, maar die zullen krap zijn, dus geld vrijmaken voor energiebesparende maatregelen is alles behalve evident", aldus Peeters. Hij voegt eraan toe dat de Vlaamse regering daarover zal moeten beslissen.

(belga)