De immuniteit van de Vlaamse bevolking voor Covid-19 is verdubbeld in 2 weken tijd. In totaal heeft 4,3% van de bevolking in België antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een onderzoek dat Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, uitvoert in samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen en le Service du Sang.

Ondertussen werden 1327 bloedstalen getest op de aanwezigheid van antilichamen tegen SARS-CoV-2.

Op zoek naar antistoffen tegen het virus

Sciensano krijgt iedere 2 weken zo'n 3000 bloedstalen toegestuurd van het Rode Kruis Vlaanderen en le Service du sang voor Wallonië en Brussel. "Met deze studie willen we achterhalen hoe groot het deel is van de gezonde bevolking dat besmet is geweest met het coronavirus.

De resultaten kunnen, in combinatie met andere epidemiologische gegevens die momenteel geregistreerd worden door Sciensano, een beter beeld geven over hoeveel Belgen Covid-19 hebben gehad en mogelijk immuun zijn", zegt Dr. Isabelle Desombere, immunologe bij Sciensano.

Groepsimmuniteit bouwt zich langzaam op

Momenteel werden bloedstalen verzameld in Vlaanderen op 30 maart en op 14 april, en in Wallonië en Brussel tussen 14 en 16 april. De bloedstalen zijn representatief voor de actieve Belgische bevolking. Ondertussen werden 1327 stalen getest. Uit deze eerste resultaten trekt Sciensano de volgende conclusies:

In Vlaanderen is de seroprevalentie, de aanwezigheid van antistoffen in het bloed, waardoor je waarschijnlijk immuun bent voor Covid-19, in 2 weken tijd verdubbeld (van 2,1% in de stalen van 30 maart naar 4,1% in de stalen van 14 april).

Op 14 april had 4,3 % van de populatie in België antistoffen tegen het coronavirus, zonder al te grote verschillen tussen Wallonië, Brussel en Vlaanderen.

De groepsimmuniteit bouwt zich langzaam maar zeker op, maar blijft voorlopig nog laag.

"Omdat we in deze studie hoofdzakelijk bloedstalen hebben getest van mensen die geen symptomen van Covid-19 hebben gehad, ligt het percentage van de bevolking dat ondertussen antistoffen heeft opgebouwd tegen SARS-CoV-2 waarschijnlijk iets hoger.", voegt Dr. Isabelle Desombere hieraan toe.

Tests op immuniteit blijven zich verderzetten

Antilichamen zijn pas 2 weken na de infectie goed meetbaar in het bloed. De resultaten van dit onderzoek weerspiegelen de infecties die 2 weken voor de bloedafname hebben plaatsgevonden.

De bloedstalen die werden verzameld op 30 maart, geven asymptomatische infecties weer die zich voordeden in de periode voordat de maatregelen van start gingen.
De bloedstalen van 14 april, geven infecties weer tot een tiental dagen na de start van de maatregelen.

"De resultaten van dit onderzoek laten zien in welke mate het virus na de ingang van de maatregelen is blijven circuleren, maar moeten nog met de nodige voorzichtigheid behandeld worden.

De volgende testresultaten zullen laten zien in hoe de groepsimmuniteit verder toeneemt", zegt Dr. Isabelle Desombere. Om de evolutie in de aanwezigheid van antilichamen te blijven opvolgen, blijft Sciensano tweewekelijks bloedstalen verzamelen van het Rode Kruis-Vlaanderen en le Service du Sang.